U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu 02.03.2023. godine organizovan je sastanak sa sa direktorima centara za socijalni rad.

Cilj ovog sastanka  bio je unapređenje  postojeće saradnje između centara za socijalni rad i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na sastanku su prisutni razgovarali o temama  značajnim za unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite i kompetencija zaposlenih u centrima.  Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloš Ristić koji je  prisutne upoznao sa temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručno usavršavanje zaposlenih, supervizija koju pružaju zaposleni u Zavodu, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, kao i druga važna pitanja za rad centara za socijalni rad.

Učesnici su kroz interaktivan i konstruktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe i poteškoće  koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su se između ostalog odnosile na neophodnost daljeg jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca kroz odgovarajuće akreditovane obuke, te neophodnost bliske saradnje sa Zavodom u dijelu preporuka koje će se odnositi na probleme iz prakse koji bi bili smjernice za izmjene i dopune postojećeg zakonodavnog okvira koji definiše oblast socijalne zaštite, a u cilju odgovarajućeg odgovora na sve više rastuće i raznolikije potrebe korisnika sistema.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon