Obavještavamo vas da UNICEF u Crnoj Gori u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, 28. i 29. marta 2023. godine organizuje dvodnevnu obuku za izgradnju kapaciteta nosilaca dužnosti za unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji institucionalizacije i pružanju integrisanih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Obuka će se održati u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, na adresi Podljubović bb i okupiće 20 učesnika/ca.

Realizator obuke je Darko Kobetić, prof. reh, međunarodni ekspert u području razvoja inkluzivnih politika i praksi u cilju prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije i razvoja usluga utemeljenih u zajednici.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih s invaliditetom u Crnoj Gori” koji realizuju UNICEF i UNDP, uz podršku savjetnice za ljudska prava iz Kancelarije rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori,  finansiranog od strane UN partnerstva za prava osoba s invaliditetom (UNPRPD).

Projekat nadgleda i usmjerava Upravni odbor koji čine predstavnici/e Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Saveza slijepih Crne Gore, Nacionalne asocijacija roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore (NARDOS) i Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.

Projekat ima za cilj da podrži Vladu Crne Gore u prevenciji institucionalizacije i poboljšanom i integrisanom pružanju usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasle s invaliditetom, te omogući bližu saradnju organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda u vršenju promocije, zaštite i praćenja primjene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom u Crnoj Gori.

Obuka je namijenjena stručnim licima iz resornih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova socijalne i dječje zaštite, nevladinih organizacija koje pružaju usluge socijalne i dječje zaštite, te organizacija osoba s invaliditetom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, zainteresovanim za izgradnju kapaciteta za zagovaranje i sprovođenje aktivnosti i modela za unapređenje međusektorske saradnje u prevenciji institucionalizacije i pružanju integrisanih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju.

Nakon održane obuke, učesnici/e će biti u prilici da bolje razumiju razliku između medicinskog, bio-psiho-socijalnog i modela ljudskih prava, značaj uticaja institucionalizacije i razvoja integrisanih usluga na bio-psiho-socijalni aspekt razvoja djeteta i značaj međusektorske saradnje i evaluacije procesa u ovoj oblasti. Takođe, učesnici/e će naučiti kako da primjenjuju principe međusektorske saradnje i načela Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije na proces deinstitucionalizacije i sistem razvoja međusektorske saradnje, te kako da vode proces razvoja i praćenja integrisanih usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju.

Hranu i piće za vrijeme trajanja obuke i jedno noćenje za učesnike/ce koji ne dolaze iz Podgorice obezbjeđuje UNICEF Crna Gora.

Prijave se mogu slati najkasnije do ponedjeljka 20. marta, do kraja dana, na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Molimo Vas da u prijavi navedete ime i prezime, instituciju/organizaciju iz koje dolazite i poziciju koju pokrivate, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, grad iz kojeg dolazite, te da li Vam je potreban smještaj u Podgorici. Takođe, radi evidencije u predmetu maila navedete koja je obuka za koju se prijavljujete.

Najave događaja

septembar

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon