U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori organizovala je prvu od tri obuke  povodom pilotiranja porodično orjentisane rane intervencije za djecu sa kašnjenjima i smetnjama u razvoju ili u riziku u dvije opštine u Crnoj Gori – Kotoru i Bijelom Polju – koje su prepoznate kao opštine koje imaju značajne resurse u ovoj oblasti i mogu poslužiti kasnije kao primjer drugim opštinama. Ovaj pilot projekat naslanja se na rezultate Analize stanja u oblasti rane intervencije koja je objavljena i javno predstavljena u novembru 2022.godine. 

Teme koje su obrađene tokom trajanja obuke  su porodično orjentisane paradigme, formiranje Tima za ranu intervenciju, uloga i odgovornosti tima, metode i tehnike u radu, načini komuniciranja sa porodicom. Bilo je riječi o značaju prvog susreta i terenske posjete porodici. Takođe govorilo se o značaju aktivnog učešća porodice kada je u pitanju rana intervencija, o ciljevima koje prezentuje porodica, prioritetnim ciljevima za dijete i konačnim ishodima intervencija Tima na funkcionisanje porodica sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Obuka i tema je od izuzetnog značaja na kvalitet življenja i prava djece sa smetnjama u razvoju, pravovremenim intervencijama i predstavlja svojevrstan oblik podrške porodicama.

Druge dvije obuke planirane su za kraj maja i sredinu juna.