Juče je u Zavodu za socijalnu i dječju zastitu održan značajan sastanak u okviru SOCIEUX+ projekta usmjerenog na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Sastanak je organizovan sa predstavnicom UNICEF Montenegro koja je sa ekspertkinjama gospođom Lucijom Vejmelkom i Herczog Mária podijelila važne informacije o izazovima zaštite djece u Crnoj Gori i uputila na relevantne materijale UNICEF-a koji su dostupni u području brige o djeci.
Predstavnica UNICEF-a je sa ekspertkinjama podijelila nalaze analize u području hraniteljstva. Ovi nalazi sadrže brojne podatke o postojećem stanju hraniteljstva, ali i o mogućnostima za unapređenje i širenje ovog važnog sistema u Crnoj Gori. Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori promoviše praksu utemeljenu na dokazima i ulaže veliki trud u publikovanje nalaza u različitim domenima dječje dobrobiti.
Ovaj sastanak je bio izuzetno produktivan, jer je omogućio ekspertkinjama da bolje razumiju izazove sa kojima se suočava sistem hraniteljstva u Crnoj Gori. Takođe, ekspertkinje su dobile pristup važnim materijalima i analizama koje će nam pomoći u daljem radu na unapređenju zaštite djece.
Osim sastanka sa predstvnicima UNICEF-a u Crnoj Gori organizovan je sastanak i sa predstavnicima Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Podgorica. Na ovom sastanku predstvnik ove NVO je predstavio svoje impresivno iskustvo na području rada sa djecom i roditeljima sa smetnjama u razvoju i izazovima koje lokalne organizacije i nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju doživljavaju u svom radu. Takođe, čuli su se i mnogi pozitivni primjeri dobre prakse i kreativnosti koje ova NVO i lokalne organizacije, koje se bave djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama, sprovode na području Crne Gore već više od 25 godina.