Akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“ prvi je program ove vrste osmišljen i realizovan od strane nacionalnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuka je koncipirana kao četvorodnevni trening u efektivnom trajanju od 28 sati i održana je u periodu od 24 -27. maja 2023. godine u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Obuka je organizovana uz finansijsku podršku kancelarije UNDP u Crnoj Gori.
Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika za kvalitetnu primjenu metodologije vođenja slučaja u radu sa različitim korisničkim grupama. Poseban fokus stavljen je na razvoj vještina neophodnih za etičku i refleksivnu praksu voditelja slučaja, što će doprinijeti da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite budu osnaženi, te da efektivnije zadovolje svoje potrebe i dostignu optimalan nivo razvoja i učešća u društvu. Obuku je pohađalo i uspješno završilo 19 učesnika. Takođe, obuci je prisustvovala predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.