Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je kroz projekat podržan od strane kancelarije UNDP u Crnoj Gori angažovao NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, za sprovođenje "Programa obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Obuka je organizovana  u prostorijama Zavoda u periodu od  05-07 jula 2023. godine i trajala je 3 dana.

Opšti cilj  programa je uspostavljanje i razvoj efikasnog multidisciplinarnog pristupa u radu stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i potencijalnih članova/ica  MDT u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Realizatorke obuke bile su Biljana Zeković - direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Marijana Tajić – diplomirana specijalna pedagogica, Nikolina Boljević- diplomirana psihološkinja; Snežana Babović - Inspektorka za nasilje u porodici i maloljetničku delikvenciju, Jelena Protić – državna tužiteljica.