Jednodnevni akreditovani program obuke pod nazivom “Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječijoj zaštiti” održan je u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu 7.septembra 2023. godine. Program obuke su vodile psihološkinje Marica Stijepović i Milena Račeta, koje su i autorke programa obuke, na osnovu višegodišnjeg rada sa djecom, mladima i porodicama sa različitim traumatskim iskustvima. Opšti cilj programa je unapređenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za razumijevanje koncepta traume i prepoznavanje u svakodnevnom radu.

Obuci je prisustvovalo 20 učesnika.

Najave događaja

SOS telefon