Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa NVO Juventas i LGBTIQ Asocijacijom QUEER Montenegro, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25. decembra 2023. godine organizovao okrugli sto pod nazivom „Rad sa LGBTI osobama-izazovi i rješenja“.

Ovom okruglom stolu je prisustvovalo 6 stručnih radnika koji su zaposleni u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, centru za socijalni rad, domu starih i Maloj grupnoj zajednici iz Bijelog Polja. Okrugli sto su vodili predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloš Ristić, predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković i predstavnik LGBTIQ Asocijacije QUEER Montenegro Miloš Knežević.

U fokusu okruglog stola je bilo podizanje kompetencija stručnih radnika za kontinuirano sprovođenje mjera Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori u domenu socijalnog rada i socijalnih politika