Analitička kartica plaćanja zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 03.10. do 09.10.2016. godine