Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 30.08. do 05.09.2016. godine