Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica

ponedjeljak, decembar 16, 2019 9:00 - utorak, decembar 17, 2019 15:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

ponedjeljak, februar 03, 2020 9:00 - utorak, februar 04, 2020 15:00
This event does not repeat

Program obuke za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u skladu sa principima dužne pažnje

petak, februar 21, 2020 10:00 - nedjelja, februar 23, 2020 15:00
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, februar 24, 2020 9:00 - petak, februar 28, 2020 19:30
This event does not repeat

Okrugli sto na temu „Prevencija vršnjačkog nasilja i vandalizma“

ponedjeljak, februar 24, 2020 10:00 - 11:30
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, mart 16, 2020 9:00 - petak, mart 20, 2020 19:30
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, april 06, 2020 9:00 - petak, april 10, 2020 19:30
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

petak, maj 29, 2020 7:00 - subota, maj 30, 2020 15:00
This event does not repeat

Treneri: dr Sonja Vasić i Svetlana Dujović
Mjesto i datum održavanja: Podgorica 29. i 30. maj u prostorijama PR Centra, Stari Aerodrom, Podgorica

Preuzmi Obavještenje i agendu

REALIZACIJA AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ”KOMUNIKACIJA I PREGOVARANJE КAO NAČIN ZA RJEŠAVANJE SPOROVA”

četvrtak, jul 02, 2020 7:00 - petak, jul 03, 2020 13:30
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

utorak, jul 07, 2020 9:00 - subota, jul 11, 2020 19:30
This event does not repeat

Program osnovne obuke stručnih radnika/ca i stručnih saradnika/ca i drugih proesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanja prosjačenja od strane djece

četvrtak, jul 09, 2020 9:00 - petak, jul 10, 2020 15:00
This event does not repeat

TRENING PROGRAM ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA OPŠTE TEME IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA DJECE S INVALIDITETOM I OSOBA S INVALIDITETOM

utorak, jul 28, 2020 7:00 - petak, jul 31, 2020 14:00
This event does not repeat

OBUKA: ”INTERVENCIJE U KRIZI”

srijeda, septembar 23, 2020 9:00 - četvrtak, septembar 24, 2020 15:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

ponedjeljak, septembar 28, 2020 9:00 - utorak, septembar 29, 2020 15:30
This event does not repeat

OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI AKREDITOVANOG PROGRAMA OBUKE ” OSNOVE PSIHOLOŠKOG SAVJETOVANJA”

srijeda, septembar 30, 2020 9:00 - četvrtak, oktobar 01, 2020 15:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

ponedjeljak, oktobar 12, 2020 9:00 - utorak, oktobar 13, 2020 15:30
This event does not repeat

II modul obuke „Osnove psihološkog savjetovanja“

ponedjeljak, oktobar 19, 2020 9:00 - utorak, oktobar 20, 2020 15:00
This event does not repeat

"Program osnovne obuke stručnih radnika /ca i stručnih saradnika/ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o vidovima, mehanizmima prevencije i sprječavanju prosjačenja od strane djece"

utorak, oktobar 27, 2020 9:00 - 15:30
This event does not repeat

Prevencija i prepoznavanje zloupotrebe droga kod djece i mladih

četvrtak, oktobar 29, 2020 9:00 - 14:00
This event does not repeat

PROGRAM OBUKE ZA VOĐENJE EDUKATIVNO-ISKUSTVENIH GRUPA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA

petak, oktobar 30, 2020 10:00 - subota, oktobar 31, 2020 16:30
This event does not repeat
Strana 1 od 3