Mjesec Lista događaja

Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju

sri. 27 sep, 2023 9:00 - pet. 29 sep, 2023 15:00

Agenda

Obavještenje

Sva mjesta su popunjena.

Obuka o međusektorskoj saradnji u radu sa djecom žrtvama nasilja i iskorišćavanja - drugi termin

čet. 28 sep, 2023 9:30 - pet. 29 sep, 2023 13:50

Obavještenje

Agenda

Sva mjesta su popunjena.

Lokacija održavanja obuke je u Podgorici, u Hotelu Voco, u ul. Oktoih 2, sa početkom u 09:30 časova.

SOS telefon