Analitička kartica za period od 07.05 -13.05 2018.