Analitička kartica za period od  28.05.2018. - 04.06.2018.