Analitička kartica za period od 04.06.2018. - 11.06.2018.