Analitička kartica za period od 18.06 - 24.06 2018.