Analitička kartica za period od 25.06 - 27.06 2018.