Analitička kartica za period od 20.06 - 28.06 2020.