AKREDITOVANI PROGRAMI OBUKE

Vizija Zavoda je jačanje sopstvenih profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.

Najave događaja

13. decembar 2017 godine

Prezentacija Analize strategije o razvoju hraniteljstva 2012- 2016.

_______________________________

08. decembar 2017. godine

Konferencija  o razvoju hraniteljstva u FBiH prema PRIDE modelu edukacije u hraniteljstvu

_______________________________

 

05. - 07 decembar 2017. godine

Peer Review sastanak povodom poboljšanja socijalnih dimenzija evropske integracije na Zapadnom Balkanu

_______________________________

Pretraživanje