Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je obuku pod nazivom „Psihodramska supervizija“. Obuka se  realizuje kroz dva modula. Prvi modul realizovan je u trajanju od 3 radna dana, 22, 23. i 24.novembra 2023. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Drugi modul planiran je za februar 2024. godine.

Realizatori obuke su  Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović - Škunca.

Zdravko Bokulić je sociolog, psihoterapeut (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, edukovan u integrativnoj i Geštalt psihoterapiji  i Integrativnoj superviziji (Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.). Jedan je od osnivača i od 1998. do 2004. predsjednik HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj). U posljednjih 25 godina vodio je mnoge edukacijske, samoiskustvene, psihoterapijske i socioterapijske grupe i seminare; individualni savjetodavni i psihoterapijski rad, superviziju u edukacijama, te individualne supervizije psihoterapijskog/savjetodavnog/socioterapijskog rada, i grupne i timske supervizije. Supervizor je i metasupervizor HDSOR-a.

Mirjana Šimunović – Škunca je psiholog i pedagog, psihoterapeutkinja (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, edukovana u integrativnoj i Geštalt psihoterapiji  i integrativnoj superviziji ( Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.) Jedna je od osnivača i od 1998. do 2004. sekretarka HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj).

Cilj obuke podrazumijeva jačanje kapaciteta supervizora iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i supervizora iz Centara za socijalni rad.

Kroz proces obuke „Psihodramska supervizija“, kao vrlo živ i dinamičan proces, dolazi do spontanog prepoznavanja snaga, oživljavanja emocija kroz metode i tehnike psihodrame u supervizijskom procesu. Prepoznaju se nove i drugačije perspektive za izlaženje iz problema kroz sinergiju svih učesnika. Glavni motiv kroz koji se događa čitav proces uspostavljen je kroz formu mašte i fantazije, imaginacije koja  doprinosi kreativnim rešenjima. Scenski prikaz slučaja konkretizuje akciju i slučajevi se dovode u međusobno povezane radnje kroz aktivaciju svih učesnika. Rezultat je postizanje napretka koji dovodi do rješavanja konkretnog problema. Saradnja, diskusija i dijalog čine proces autentičnim i svaki učesnik osjeća pripadnost i prostor za samoaktualizovanje sopstvenih potencijala.

Pozivamo vas da se prijavite za prezentaciju “Razvoj smjernica za specijalizovano i urgentno hraniteljstvo” koja će se održati putem zoom platforme Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Prezentacija će se održati 17. novembra 2023. godine sa početkom u 11 časova.

Prezentaciju će voditi eskperti angažovani kroz Socieux+ program, Maria Herzog i Rob van Pagée. Prezentacija će pružiti informacije o nalazima u vezi sa trenutnom situacijom srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva u kontekstu usluga zaštite i zaštite djece. Takođe, prezentacija će se baviti targetiranim i posebnim uslugama za djecu i porodicu sa ciljem povećanja dostupnosti visokokvalitetnih porodičnih usluga za djecu u hitnim, kriznim situacijama i za specijalizovane usluge za one kojima je potrebna, kao dio reforme deinstitucionalizacije.

Osim toga biće riječi o konferencijama porodičnih grupa što su zapravo to sastanci šire porodične mreže, prijatelja, komšija, koji su jednako relevantni u životu porodice zajedno sa onima koji rade profesionalno i direktno sa porodicom. Konferencije porodičnih grupa su u suštini sastanci planiranja i donošenja odluka koji se održavaju u cilju rješavanja određenog problema. Centralno u procesu je osnaživanje svih članova porodice da izraze svoje stavove i doprinesu planiranom rješavanju problema koji se javljaju. Profesionalci pružaju svoje usluge na osnovu potreba porodice kako bi doprinijeli uspjehu kreiranog plana.

Ovaj metod može značajno da poveća aktivno učešće članova porodice i njihove mreže i smanji potrebu za intervencijama i stručnim uslugama na duži rok, ujedno smanjujući potrebu za smještajem van porodice i povećavajući šanse za spajanje porodice.

Ovaj metod bi se, između ostalog, mogao koristiti u svim vrstama porodičnih kriznih situacija i bilo bi korisno da se razmotri da se implementiranim u Crnoj Gori kao dio reforme.

Više informacija: https://fgcnetvork.eu.

Prijave slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do kraja dana, 16. novembra 2023. godine. Svi koji se prijave potrebno je da imaju kamere, slušalice i mirkofon ili u suprotnom neće moći da prisustvuju prezentaciji.

Prisustvo prezentaciji nosiće 5 bodova za obnovu licence.

Link za prezentaciju: https://us06web.zoom.us/j/87314832534?pwd=c6vhRJMMDVa7zxerYXaZUIcEPt1QcV.1

Akreditovan program pod nazivom "Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju" realizovan je u periodu od 27-29. septembra 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Realizator programa obuke, ujedno i autor, je Marinko Vujanović, diplomirani psiholog. Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju ima za cilj stručno usavršavanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga koji se bave zaštitom djece sa problemima u ponašanju radi održavanja i unaprjeđivanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada i samog načina unaprjeđenja saradnje sa pravosudnim organima sa kojima su inače  po prirodi posla upućeni na kontinuiranu saradanju kada je riječ o maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju. Obuci je prisustvovalo 14 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Jednodnevni akreditovani program obuke pod nazivom “Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječijoj zaštiti” održan je u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu 7.septembra 2023. godine. Program obuke su vodile psihološkinje Marica Stijepović i Milena Račeta, koje su i autorke programa obuke, na osnovu višegodišnjeg rada sa djecom, mladima i porodicama sa različitim traumatskim iskustvima. Opšti cilj programa je unapređenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za razumijevanje koncepta traume i prepoznavanje u svakodnevnom radu.

Obuci je prisustvovalo 20 učesnika.

Poštovani stručnjaci,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu vas sa zadovoljstvom poziva na online prezentaciju koja se održava u okviru druge faze projekta podržanog u okviru SOCIEUX+ programa. Prezentacija će biti fokusirana na novi nacionalni Akcioni plan za razvoj specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva.

Prezenterke će biti ekspertkinje iz EU Klára Trubačová (Republika Češka) i Karin Flyckt (Švedska).

Tokom ove onlajn prezentacije, predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu će dati kratak uvod a zatim će stručnjaci iz EU održati prezentaciju o okviru nacrta novog Akcionog plana za razvoj specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva. Nakon prezentacije biće vremena za diskusiju i komentarisanje predloženih aktivnosti, kao i za postavljanje pitanja.

Prezentacija će se održati u petak 22. septembra 2023. godine sa početkom u 11h.

Molimo vas da se prijavite za prezentaciju slanjem svojih kontakt podataka (ime i prezime, e-mail adresa i telefon) na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do četvrtka 21. septembra, do kraja dana.

Link za praćenje prezentacije: https://us06web.zoom.us/j/89947891714

Prisustvo prezentaciji će nositi 5 bodova za obnovu licence (OBAVEZNO JE POSJEDOVANJE SLUŠALICA I KAMERE ZA PRAĆENJE PREZENTACIJE).

 

Hvala vam na interesovanju i nadamo se vašem prisustvu na prezentaciji.

S poštovanjem,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“ prvi je program ove vrste osmišljen i realizovan od strane nacionalnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuka je koncipirana kao četvorodnevni trening u efektivnom trajanju od 28 sati i održana je u periodu  od 18-21. jula 2023. godine u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika za kvalitetnu primjenu metodologije vođenja slučaja u radu sa različitim korisničkim grupama. Poseban fokus stavljen je na razvoj vještina neophodnih za etičku i refleksivnu praksu voditelja slučaja,  što će  doprinijeti da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite budu osnaženi, te da efektivnije zadovolje svoje potrebe i dostignu optimalan nivo razvoja i učešća u društvu. Obuku je pohađalo i uspješno završilo 17 učesnika. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je kroz projekat podržan od strane kancelarije UNDP u Crnoj Gori angažovao NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, za sprovođenje "Programa obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Obuka je organizovana  u prostorijama Zavoda u periodu od  05-07 jula 2023. godine i trajala je 3 dana.

Opšti cilj  programa je uspostavljanje i razvoj efikasnog multidisciplinarnog pristupa u radu stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i potencijalnih članova/ica  MDT u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Realizatorke obuke bile su Biljana Zeković - direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Marijana Tajić – diplomirana specijalna pedagogica, Nikolina Boljević- diplomirana psihološkinja; Snežana Babović - Inspektorka za nasilje u porodici i maloljetničku delikvenciju, Jelena Protić – državna tužiteljica.

Akreditovani program obuke pod nazivom „Komunikacija sa starijim osobama“ realizuje se u periodu od 22-23.06.2023.godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.  Realizatorke programa su Ivana Vučković, socijalna radnica i Jelena Kovačević, psihološkinja. Opšti cilj programa obuke je upoznavanje polaznika sa teoretskim osnovama, ali i unapređenje praktičnih vještina u upotrebi neverbalne i verbalne komunikacije u procesu njege starijih osoba. Program obuke se odnosi na integraciju zakonodavnog okvira, stručnih i naučnih saznanja i prakse, a usmjeren je na kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka iz socijalne zaštite kao i pružanje podrške odraslim i starijim osobama u socijalnoj zaštiti.Obuci prisustvuje 19 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Poštovani stručnjaci,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu sa zadovoljstvom vas poziva na online prezentaciju koja se održava u okviru prvog dijela misije projekta podržanog u okviru SOCIEUX+ programa. Prezentacija je fokusirana na specijalizovano i urgentno hraniteljstvo u Crnoj Gori.

Prezenteri će biti ekspertkinje Herczog Mária i Lucija Vejmelka, koje posjeduju obimno iskustvo u oblasti sistema podrške i brige za djecu. Mária Herczog je doktor nauka, ekonomistkinja i sociološkinja. Posjeduje bogato iskustvo i saradnju sa UNICEF-om, Savjetom Evrope i SZO od preko tri decenije. Takođe je bila član Komiteta UN za prava djeteta u periodu od 2007. do 2015. godine, osnivač Eurochild-a i bila je predsjednica ove organizacije u periodu od 2010. do 2016. godine.

 Lucija Vejmelka je dugogodišnja supervizorka hranitelja i aktivna je u području alternativne brige o djeci. Takođe je i stručna savjetnica Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj. Biće predstavljeni primjeri dobre prakse, kao i kritički osvrt na izazove i rizike u transformaciji sistema socijalne podrške u odabranim državama. Krajnji cilj prezentacije je osiguravanje kvalitetne podrške za djecu i ostvarivanje njihove dobrobiti. Prezentacija će biti fokusirana na modele specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva u odabranim zemljama i Zapadnom balkanu kao i na moguće smjerove razvoja ove vrste hraniteljstva u Crnoj Gori.

Prezentacija će se održati u petak, 9. juna, sa početkom u 11 sati, putem zoom platforme. Molimo vas da se prijavite za prezentaciju slanjem svojih kontakt podataka (ime i prezime, e-mail adresa i telefon) na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..  Nakon prijave, dobit ćete detaljne informacije o pristupu zoom sastanku.

Hvala vam na interesovanju i nadamo se vašem prisustvu na prezentaciji.

S poštovanjem,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“ prvi je program ove vrste osmišljen i realizovan od strane nacionalnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuka je koncipirana kao četvorodnevni trening u efektivnom trajanju od 28 sati i održana je u periodu od 24 -27. maja 2023. godine u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Obuka je organizovana uz finansijsku podršku kancelarije UNDP u Crnoj Gori.
Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika za kvalitetnu primjenu metodologije vođenja slučaja u radu sa različitim korisničkim grupama. Poseban fokus stavljen je na razvoj vještina neophodnih za etičku i refleksivnu praksu voditelja slučaja, što će doprinijeti da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite budu osnaženi, te da efektivnije zadovolje svoje potrebe i dostignu optimalan nivo razvoja i učešća u društvu. Obuku je pohađalo i uspješno završilo 19 učesnika. Takođe, obuci je prisustvovala predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.
 
Juče je u Zavodu za socijalnu i dječju zastitu održan značajan sastanak u okviru SOCIEUX+ projekta usmjerenog na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Sastanak je organizovan sa predstavnicom UNICEF Montenegro koja je sa ekspertkinjama gospođom Lucijom Vejmelkom i Herczog Mária podijelila važne informacije o izazovima zaštite djece u Crnoj Gori i uputila na relevantne materijale UNICEF-a koji su dostupni u području brige o djeci.
Predstavnica UNICEF-a je sa ekspertkinjama podijelila nalaze analize u području hraniteljstva. Ovi nalazi sadrže brojne podatke o postojećem stanju hraniteljstva, ali i o mogućnostima za unapređenje i širenje ovog važnog sistema u Crnoj Gori. Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori promoviše praksu utemeljenu na dokazima i ulaže veliki trud u publikovanje nalaza u različitim domenima dječje dobrobiti.
Ovaj sastanak je bio izuzetno produktivan, jer je omogućio ekspertkinjama da bolje razumiju izazove sa kojima se suočava sistem hraniteljstva u Crnoj Gori. Takođe, ekspertkinje su dobile pristup važnim materijalima i analizama koje će nam pomoći u daljem radu na unapređenju zaštite djece.
Osim sastanka sa predstvnicima UNICEF-a u Crnoj Gori organizovan je sastanak i sa predstavnicima Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Podgorica. Na ovom sastanku predstvnik ove NVO je predstavio svoje impresivno iskustvo na području rada sa djecom i roditeljima sa smetnjama u razvoju i izazovima koje lokalne organizacije i nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju doživljavaju u svom radu. Takođe, čuli su se i mnogi pozitivni primjeri dobre prakse i kreativnosti koje ova NVO i lokalne organizacije, koje se bave djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama, sprovode na području Crne Gore već više od 25 godina.
Zavod za socijalnu i dječju zaštitu počeo je sprovođenje projekta koji je podržan u okviru SOCIEUX+ programa.
Projekat je fokusiran na specijalizovano i urgentno hraniteljstvo u Crnoj Gori.
Juče je održan prvi radni sastanak ekspertkinja, gospođe Herczog Mária i gospođe Lucije Vejmelke sa zaposlenima u Zavodu kako bi se što detaljnije upoznale sa sistemom socijalne i dječje zaštite. Najvažnija oblast o kojoj se razgovaralo bila je oblast hraniteljstva sa akcentom na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Važne teme radnog sastanka bile su: zakonodavni okvir koji reguliše ovu oblast, primjeri dobre prakse, kontekst i kulturološki momenat u Crnoj Gori koji u mnogome utiče na razvoj hraniteljstva. Važan aspekat u obradi ove teme bilo je i pitanje srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva na koje će konsultanti posebno obratiti pažnju. Zaključak radnog sastanka je da se moraju razvijati servisi podrške koji će biti univerzalni, namijenjeni svim roditeljima/hraniteljima djece tipičnog razvoja, te posebno za djecu sa smetnjama u razvoju.
U narednim danima, u trajanju od dvije nedelje, koliko traje prvi dio misije, ekspertkinje će se sastati sa relevantnim akterima u sistemu: predstavnicima Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo Prosvjete Crne Gore, Ministarstvo zdravlja Crne Gore. Takođe, organizovaće se i fokus grupe sa hraniteljima i centrima za socijalni rad te intervjui sa UNICEF Montenegro, pružaocima usluga i NVO organizacijama. Planirane su i posjete JU Dječji dom "Mladost", JU Centar za djecu i mlade "Ljubović" i Dnevnim centrom za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću kako bi se ekspertkinje upoznale sa sistemima podrške djeci u Crnoj Gori.
 

Dana 25. aprila 2023.godine u prostorijama Centra za kulturu opštine Plužine predstavnica Zavoda za socijalnu dječju zaštitu uzela je učeća na okruglom stolu  u okviru projekata „Zaštita prava na dostojanstveno starenje i prevencija demencije“ koji su organizovali  NVU Impuls iz Nikšića i Zavod Krog iz Slovenije.

Na okruglom stolu predstavljen je Priručnik za pružaoce usluge porodičnog smještaja čije su autorke Dragana Pešić, Jelena Šofranac i Jana Radović.

Na okruglom stolu  predstavljeno je »Istraživanje i mapiranje starijih osoba sklonih demenciji i njihovih njegovatelja”. Takođe  bilo je riječi o uslugama namijenjenim osobama oboljelim od demencije i njihovim njegovateljima. Predstavnici centra za socijalni rad Berane  su predstavili svoja iskustva iz prakse kada je u pitanju porodični smještaj za starije i iskustvo mentorskog rada u radu sa volonterima koji su angažovani u okviru projekta sa osobama oboljelim od demencije.

Opšti zaključak je da se mora mnogo više raditi sistemski da bi kao društvo omogućili osobama oboljelim od demencije dostojanstveno starenje i kvalitetan život, a njihovim njegovateljima pružili adekvatnu podršku. 

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom rada i socijalnog staranja, a uz finansijku podršku Evropske unije, Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori organizovala je prvu od tri obuke  povodom pilotiranja porodično orjentisane rane intervencije za djecu sa kašnjenjima i smetnjama u razvoju ili u riziku u dvije opštine u Crnoj Gori – Kotoru i Bijelom Polju – koje su prepoznate kao opštine koje imaju značajne resurse u ovoj oblasti i mogu poslužiti kasnije kao primjer drugim opštinama. Ovaj pilot projekat naslanja se na rezultate Analize stanja u oblasti rane intervencije koja je objavljena i javno predstavljena u novembru 2022.godine. 

Teme koje su obrađene tokom trajanja obuke  su porodično orjentisane paradigme, formiranje Tima za ranu intervenciju, uloga i odgovornosti tima, metode i tehnike u radu, načini komuniciranja sa porodicom. Bilo je riječi o značaju prvog susreta i terenske posjete porodici. Takođe govorilo se o značaju aktivnog učešća porodice kada je u pitanju rana intervencija, o ciljevima koje prezentuje porodica, prioritetnim ciljevima za dijete i konačnim ishodima intervencija Tima na funkcionisanje porodica sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Obuka i tema je od izuzetnog značaja na kvalitet življenja i prava djece sa smetnjama u razvoju, pravovremenim intervencijama i predstavlja svojevrstan oblik podrške porodicama.

Druge dvije obuke planirane su za kraj maja i sredinu juna.

Najave događaja

SOS telefon