Poštovane kolege,

Želimo da Vas inforimišemo da se supervizija, po principima razvojno-integrativnog modela, sprovodi u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu tri godine. Ovaj oblik eksterne supervizijske podrške sprovodi se kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je stručnim radnicima i stručnim saradnicima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, koji neposredno rade sa korisnicima, bez obzira na radno iskustvo. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga;
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja;
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama;
 • Kreativna rješenja;
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa;
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse;
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova;
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Početkom 2024. godine započeće četvrti ciklus ovakvog oblika grupnog rada te Vas pozivamo da se prijavite i uključite u ovaj vid stručne podrške. Formiraćemo nekoliko grupa za rad uživo od kojih će se neke održavati u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a dvije grupe će se organizovati van Podgorice, kako bi izašli u susret većem broju stručnih radnika. Tako će jedna grupa biti organizovana na sjeveru Crne Gore u Beranama i jedna na jugu Crne Gore, u Dječijem domu Mladost u Bijeloj. Takođe, planirano je organizovanje 2 grupe za rad preko zoom platforme, za one zaposlene kojima više odgovara ovakav oblik rada.

Svi stručni radnici i stručni saradnici koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.gmail.com

Nepohodno je da prijava sadrži:

 • Ime i prezime, profesija/stručno zvanje;
 • Institucija/ustanova iz koje dolazite;
 • Koje poslove obavljate i godine radnog iskustva;
 • Da li ste do sada bili uključeni u neki oblik supervizje;
 • Za koji oblik rada ste zaniteresovani, za rad u živo, ili online preko zoom platforme;
 • Vaši kontkat podaci (viber/whatsapp broj i e-mail)
 • Ime i prezime direktora/rukovodioca institucije iz koje dolazite, kao i njegov/njen kontakt (broj telefona/e-mail)

Ukoliko se iz jedne institucije/ustanove prijavi veći broj zaposlenih, naša je uloga da sa Vašim direktorom/rukovodiocem iskomuniciramo da li je moguće da svi zainteresovani učestvuju u grupnoj superviziji, kako se ne bi remetio proces rada.

Rok za prijavu je do 12. februara  2024. god.

Sva pojašnjena možete dobiti na +382 67 242 240, ili na +382 67 534 095

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Poštovane koleginice i kolege,

Želimo da Vas inforimišemo da Zavod za socijalnu i dječju zaštitu planira tokom 2024 godine da organizuje Dane otvorenih vrata gdje će pružaoci usluga imati priliku da promovišu i približe uslugu koju su licencirali  centrima za socijalni rad, ali i svim zainteresovanim akterima u sistemu.

Na ovaj način pružiće se mogućnost pružaocima da predstave uslugu, ali i stvoriti prilika boljeg uvezivanja pružaoca usluga sa centrima za socijalni rad i drugim značajnim partnerima u sistemu.

Praksa je pokazala  da je ovakav vid približavanja usluga neophodan kolegama iz centara za socijalni rad, kako bi na pravi način identifikovali adekvatnog pružaoca usluge  tokom procjene potreba korisnika sa kojima su u direktnom radu i kojima je potrebna neka od usluga kako bi prevazišli aktuelnu porodičnu i životnu situaciju. Pružaoci kroz predstavljanje usluge imaju priliku  da približe način rada i pružanje usluge centrima i da na taj način očekivanja i jednih i drugih budu postavljanja na jednoj  zdravoj partnerskoj relaciji kada je u pitanju dobrobit korisnika sistema, te da omogući međusobno razumijevanje ograničenja u radu i praksi.

Ovaj vid promocije usluga doprinijeće boljoj komunikaciji između pružaoca i centara što u konačnom doprinosi kvalitetnijoj usluzi i zadovoljstvu korisnika.

Svi zainteresovani pružaoci usluga mogu da se prijave na e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom Prijava za dane otvorenih vrata.

Nakon prijave detaljnije ćemo dogovoriti način i dinamiku organizovanja promocije usluga.

Rok za prijavu je 31. januar  2024. godine

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa NVO Juventas i LGBTIQ Asocijacijom QUEER Montenegro, u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 25. decembra 2023. godine organizovao okrugli sto pod nazivom „Rad sa LGBTI osobama-izazovi i rješenja“.

Ovom okruglom stolu je prisustvovalo 6 stručnih radnika koji su zaposleni u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, centru za socijalni rad, domu starih i Maloj grupnoj zajednici iz Bijelog Polja. Okrugli sto su vodili predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloš Ristić, predstavnica NVO Juventas Jelena Čolaković i predstavnik LGBTIQ Asocijacije QUEER Montenegro Miloš Knežević.

U fokusu okruglog stola je bilo podizanje kompetencija stručnih radnika za kontinuirano sprovođenje mjera Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori u domenu socijalnog rada i socijalnih politika

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je obuku pod nazivom „Psihodramska supervizija“. Obuka se  realizuje kroz dva modula. Prvi modul realizovan je u trajanju od 3 radna dana, 22, 23. i 24.novembra 2023. godine u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Drugi modul planiran je za februar 2024. godine.

Realizatori obuke su  Zdravko Bokulić i Mirjana Šimunović - Škunca.

Zdravko Bokulić je sociolog, psihoterapeut (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, edukovan u integrativnoj i Geštalt psihoterapiji  i Integrativnoj superviziji (Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.). Jedan je od osnivača i od 1998. do 2004. predsjednik HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj). U posljednjih 25 godina vodio je mnoge edukacijske, samoiskustvene, psihoterapijske i socioterapijske grupe i seminare; individualni savjetodavni i psihoterapijski rad, superviziju u edukacijama, te individualne supervizije psihoterapijskog/savjetodavnog/socioterapijskog rada, i grupne i timske supervizije. Supervizor je i metasupervizor HDSOR-a.

Mirjana Šimunović – Škunca je psiholog i pedagog, psihoterapeutkinja (ECP – European Certificate for Psychotherapy), lehr-terapeut i licencirani supervizor, edukovana u integrativnoj i Geštalt psihoterapiji  i integrativnoj superviziji ( Europaishe Akademie for Psychosociale Gesundheit, FPI Institut, Free Universitat Amsterdam/ 1987. do 1999.) Jedna je od osnivača i od 1998. do 2004. sekretarka HDSOR-a (Hrvatskog društva za superviziju i organizacioni razvoj).

Cilj obuke podrazumijeva jačanje kapaciteta supervizora iz Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i supervizora iz Centara za socijalni rad.

Kroz proces obuke „Psihodramska supervizija“, kao vrlo živ i dinamičan proces, dolazi do spontanog prepoznavanja snaga, oživljavanja emocija kroz metode i tehnike psihodrame u supervizijskom procesu. Prepoznaju se nove i drugačije perspektive za izlaženje iz problema kroz sinergiju svih učesnika. Glavni motiv kroz koji se događa čitav proces uspostavljen je kroz formu mašte i fantazije, imaginacije koja  doprinosi kreativnim rešenjima. Scenski prikaz slučaja konkretizuje akciju i slučajevi se dovode u međusobno povezane radnje kroz aktivaciju svih učesnika. Rezultat je postizanje napretka koji dovodi do rješavanja konkretnog problema. Saradnja, diskusija i dijalog čine proces autentičnim i svaki učesnik osjeća pripadnost i prostor za samoaktualizovanje sopstvenih potencijala.

Pozivamo vas da se prijavite za prezentaciju “Razvoj smjernica za specijalizovano i urgentno hraniteljstvo” koja će se održati putem zoom platforme Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Prezentacija će se održati 17. novembra 2023. godine sa početkom u 11 časova.

Prezentaciju će voditi eskperti angažovani kroz Socieux+ program, Maria Herzog i Rob van Pagée. Prezentacija će pružiti informacije o nalazima u vezi sa trenutnom situacijom srodničkog i nesrodničkog hraniteljstva u kontekstu usluga zaštite i zaštite djece. Takođe, prezentacija će se baviti targetiranim i posebnim uslugama za djecu i porodicu sa ciljem povećanja dostupnosti visokokvalitetnih porodičnih usluga za djecu u hitnim, kriznim situacijama i za specijalizovane usluge za one kojima je potrebna, kao dio reforme deinstitucionalizacije.

Osim toga biće riječi o konferencijama porodičnih grupa što su zapravo to sastanci šire porodične mreže, prijatelja, komšija, koji su jednako relevantni u životu porodice zajedno sa onima koji rade profesionalno i direktno sa porodicom. Konferencije porodičnih grupa su u suštini sastanci planiranja i donošenja odluka koji se održavaju u cilju rješavanja određenog problema. Centralno u procesu je osnaživanje svih članova porodice da izraze svoje stavove i doprinesu planiranom rješavanju problema koji se javljaju. Profesionalci pružaju svoje usluge na osnovu potreba porodice kako bi doprinijeli uspjehu kreiranog plana.

Ovaj metod može značajno da poveća aktivno učešće članova porodice i njihove mreže i smanji potrebu za intervencijama i stručnim uslugama na duži rok, ujedno smanjujući potrebu za smještajem van porodice i povećavajući šanse za spajanje porodice.

Ovaj metod bi se, između ostalog, mogao koristiti u svim vrstama porodičnih kriznih situacija i bilo bi korisno da se razmotri da se implementiranim u Crnoj Gori kao dio reforme.

Više informacija: https://fgcnetvork.eu.

Prijave slati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do kraja dana, 16. novembra 2023. godine. Svi koji se prijave potrebno je da imaju kamere, slušalice i mirkofon ili u suprotnom neće moći da prisustvuju prezentaciji.

Prisustvo prezentaciji nosiće 5 bodova za obnovu licence.

Link za prezentaciju: https://us06web.zoom.us/j/87314832534?pwd=c6vhRJMMDVa7zxerYXaZUIcEPt1QcV.1

Akreditovan program pod nazivom "Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju" realizovan je u periodu od 27-29. septembra 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Realizator programa obuke, ujedno i autor, je Marinko Vujanović, diplomirani psiholog. Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju ima za cilj stručno usavršavanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga koji se bave zaštitom djece sa problemima u ponašanju radi održavanja i unaprjeđivanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada i samog načina unaprjeđenja saradnje sa pravosudnim organima sa kojima su inače  po prirodi posla upućeni na kontinuiranu saradanju kada je riječ o maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju. Obuci je prisustvovalo 14 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Jednodnevni akreditovani program obuke pod nazivom “Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječijoj zaštiti” održan je u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu 7.septembra 2023. godine. Program obuke su vodile psihološkinje Marica Stijepović i Milena Račeta, koje su i autorke programa obuke, na osnovu višegodišnjeg rada sa djecom, mladima i porodicama sa različitim traumatskim iskustvima. Opšti cilj programa je unapređenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za razumijevanje koncepta traume i prepoznavanje u svakodnevnom radu.

Obuci je prisustvovalo 20 učesnika.

Poštovani stručnjaci,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu vas sa zadovoljstvom poziva na online prezentaciju koja se održava u okviru druge faze projekta podržanog u okviru SOCIEUX+ programa. Prezentacija će biti fokusirana na novi nacionalni Akcioni plan za razvoj specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva.

Prezenterke će biti ekspertkinje iz EU Klára Trubačová (Republika Češka) i Karin Flyckt (Švedska).

Tokom ove onlajn prezentacije, predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu će dati kratak uvod a zatim će stručnjaci iz EU održati prezentaciju o okviru nacrta novog Akcionog plana za razvoj specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva. Nakon prezentacije biće vremena za diskusiju i komentarisanje predloženih aktivnosti, kao i za postavljanje pitanja.

Prezentacija će se održati u petak 22. septembra 2023. godine sa početkom u 11h.

Molimo vas da se prijavite za prezentaciju slanjem svojih kontakt podataka (ime i prezime, e-mail adresa i telefon) na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do četvrtka 21. septembra, do kraja dana.

Link za praćenje prezentacije: https://us06web.zoom.us/j/89947891714

Prisustvo prezentaciji će nositi 5 bodova za obnovu licence (OBAVEZNO JE POSJEDOVANJE SLUŠALICA I KAMERE ZA PRAĆENJE PREZENTACIJE).

 

Hvala vam na interesovanju i nadamo se vašem prisustvu na prezentaciji.

S poštovanjem,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“ prvi je program ove vrste osmišljen i realizovan od strane nacionalnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuka je koncipirana kao četvorodnevni trening u efektivnom trajanju od 28 sati i održana je u periodu  od 18-21. jula 2023. godine u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika za kvalitetnu primjenu metodologije vođenja slučaja u radu sa različitim korisničkim grupama. Poseban fokus stavljen je na razvoj vještina neophodnih za etičku i refleksivnu praksu voditelja slučaja,  što će  doprinijeti da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite budu osnaženi, te da efektivnije zadovolje svoje potrebe i dostignu optimalan nivo razvoja i učešća u društvu. Obuku je pohađalo i uspješno završilo 17 učesnika. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je kroz projekat podržan od strane kancelarije UNDP u Crnoj Gori angažovao NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, za sprovođenje "Programa obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Obuka je organizovana  u prostorijama Zavoda u periodu od  05-07 jula 2023. godine i trajala je 3 dana.

Opšti cilj  programa je uspostavljanje i razvoj efikasnog multidisciplinarnog pristupa u radu stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i potencijalnih članova/ica  MDT u skladu sa Protokolom o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Realizatorke obuke bile su Biljana Zeković - direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Marijana Tajić – diplomirana specijalna pedagogica, Nikolina Boljević- diplomirana psihološkinja; Snežana Babović - Inspektorka za nasilje u porodici i maloljetničku delikvenciju, Jelena Protić – državna tužiteljica.

Akreditovani program obuke pod nazivom „Komunikacija sa starijim osobama“ realizuje se u periodu od 22-23.06.2023.godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.  Realizatorke programa su Ivana Vučković, socijalna radnica i Jelena Kovačević, psihološkinja. Opšti cilj programa obuke je upoznavanje polaznika sa teoretskim osnovama, ali i unapređenje praktičnih vještina u upotrebi neverbalne i verbalne komunikacije u procesu njege starijih osoba. Program obuke se odnosi na integraciju zakonodavnog okvira, stručnih i naučnih saznanja i prakse, a usmjeren je na kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka iz socijalne zaštite kao i pružanje podrške odraslim i starijim osobama u socijalnoj zaštiti.Obuci prisustvuje 19 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Poštovani stručnjaci,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu sa zadovoljstvom vas poziva na online prezentaciju koja se održava u okviru prvog dijela misije projekta podržanog u okviru SOCIEUX+ programa. Prezentacija je fokusirana na specijalizovano i urgentno hraniteljstvo u Crnoj Gori.

Prezenteri će biti ekspertkinje Herczog Mária i Lucija Vejmelka, koje posjeduju obimno iskustvo u oblasti sistema podrške i brige za djecu. Mária Herczog je doktor nauka, ekonomistkinja i sociološkinja. Posjeduje bogato iskustvo i saradnju sa UNICEF-om, Savjetom Evrope i SZO od preko tri decenije. Takođe je bila član Komiteta UN za prava djeteta u periodu od 2007. do 2015. godine, osnivač Eurochild-a i bila je predsjednica ove organizacije u periodu od 2010. do 2016. godine.

 Lucija Vejmelka je dugogodišnja supervizorka hranitelja i aktivna je u području alternativne brige o djeci. Takođe je i stručna savjetnica Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj. Biće predstavljeni primjeri dobre prakse, kao i kritički osvrt na izazove i rizike u transformaciji sistema socijalne podrške u odabranim državama. Krajnji cilj prezentacije je osiguravanje kvalitetne podrške za djecu i ostvarivanje njihove dobrobiti. Prezentacija će biti fokusirana na modele specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva u odabranim zemljama i Zapadnom balkanu kao i na moguće smjerove razvoja ove vrste hraniteljstva u Crnoj Gori.

Prezentacija će se održati u petak, 9. juna, sa početkom u 11 sati, putem zoom platforme. Molimo vas da se prijavite za prezentaciju slanjem svojih kontakt podataka (ime i prezime, e-mail adresa i telefon) na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..  Nakon prijave, dobit ćete detaljne informacije o pristupu zoom sastanku.

Hvala vam na interesovanju i nadamo se vašem prisustvu na prezentaciji.

S poštovanjem,

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Akreditovani program obuke „Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti“ prvi je program ove vrste osmišljen i realizovan od strane nacionalnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Obuka je koncipirana kao četvorodnevni trening u efektivnom trajanju od 28 sati i održana je u periodu od 24 -27. maja 2023. godine u sali Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Obuka je organizovana uz finansijsku podršku kancelarije UNDP u Crnoj Gori.
Opšti cilj obuke je unapređenje kompetencija stručnih radnika za kvalitetnu primjenu metodologije vođenja slučaja u radu sa različitim korisničkim grupama. Poseban fokus stavljen je na razvoj vještina neophodnih za etičku i refleksivnu praksu voditelja slučaja, što će doprinijeti da korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite budu osnaženi, te da efektivnije zadovolje svoje potrebe i dostignu optimalan nivo razvoja i učešća u društvu. Obuku je pohađalo i uspješno završilo 19 učesnika. Takođe, obuci je prisustvovala predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.
 
Juče je u Zavodu za socijalnu i dječju zastitu održan značajan sastanak u okviru SOCIEUX+ projekta usmjerenog na urgentno i specijalizovano hraniteljstvo. Sastanak je organizovan sa predstavnicom UNICEF Montenegro koja je sa ekspertkinjama gospođom Lucijom Vejmelkom i Herczog Mária podijelila važne informacije o izazovima zaštite djece u Crnoj Gori i uputila na relevantne materijale UNICEF-a koji su dostupni u području brige o djeci.
Predstavnica UNICEF-a je sa ekspertkinjama podijelila nalaze analize u području hraniteljstva. Ovi nalazi sadrže brojne podatke o postojećem stanju hraniteljstva, ali i o mogućnostima za unapređenje i širenje ovog važnog sistema u Crnoj Gori. Kancelarija UNICEF-a u Crnoj Gori promoviše praksu utemeljenu na dokazima i ulaže veliki trud u publikovanje nalaza u različitim domenima dječje dobrobiti.
Ovaj sastanak je bio izuzetno produktivan, jer je omogućio ekspertkinjama da bolje razumiju izazove sa kojima se suočava sistem hraniteljstva u Crnoj Gori. Takođe, ekspertkinje su dobile pristup važnim materijalima i analizama koje će nam pomoći u daljem radu na unapređenju zaštite djece.
Osim sastanka sa predstvnicima UNICEF-a u Crnoj Gori organizovan je sastanak i sa predstavnicima Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju- Podgorica. Na ovom sastanku predstvnik ove NVO je predstavio svoje impresivno iskustvo na području rada sa djecom i roditeljima sa smetnjama u razvoju i izazovima koje lokalne organizacije i nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju doživljavaju u svom radu. Takođe, čuli su se i mnogi pozitivni primjeri dobre prakse i kreativnosti koje ova NVO i lokalne organizacije, koje se bave djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama, sprovode na području Crne Gore već više od 25 godina.