Odjeljenje za unaprjeđenje kapaciteta stručnih radnika

U Odjeljenju za unapređenje kapaciteta stručnih radnika obavljaju se poslovi koji se odnose na stručne i organizacione poslove u postupku akreditacije programa obuke, odnosno programa pružanja usluga kojima se obezbjeđuje stručno usavršavanje stručnim radnicima i stručnim saradnicima i pružaocima usluga; licenciranje stručnih radnika i izdavanje licence za rad u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti; praćenje sprovođenje i primjenu odredaba Etičkog kodeksa za zaposlene u oblasti socijalne i dječje zaštite; organizovanje stručnog usavršavanja stručnih radnika i stručnih saradnika; izradu publikacija, monografija, časopisa i zbornika radova, stručnih priručnika, vodiča, informatora, studija i primjera dobre prakse; informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite; ukazivanje na potrebe i probleme korisnika, a posebno korisnika iz osjetljivih društvenih grupa; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost. U ovom Odjeljenju su sistematizovana radna mjesta za 5 izvršilaca.

Miloš Ristić, načelnik

E-mail:milos.ristic at zsdz.gov.me

Telefon: +382 20 221-186