Broj: 01 - 704                                                                                          

04.10.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG/INTERNACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU SMJERNICA I ORGANIZACIJU SADRŽAJA PLATFORME ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

 

Uvod

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila globalnu pandemiju novog koronavirusa, izazivača bolesti poznate pod nazivom COVID-19. Od pomenutog datuma do sadašnjeg trenutka, preko deset miliona osoba u više od 200 zemalja svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a više od 500.000 preminulo je od posljedica COVID-a-19. Aktuelna pandemija novog koronavirusa predstavlja ogroman izazov za cijeli svijet. Vlade širom svijeta suočene su s dvostrukim izazovom – očuvanjem života, ali i očuvanjem sredstava za život i životnog standarda.  S jedne strane, države moraju biti spremne da omoguće djelotvornu zaštitu stanovništva, što zahtijeva snažnu koordinaciju svih organa vlasti zaduženih za pripremu/odgovor na COVID-19 i zajedničku strategiju na nivou cijele zemlje. S druge strane, kad god je to moguće, vlade moraju nastojati da očuvaju ostvarene razvojne rezultate, ali i svoj ekonomski i ljudski kapital. Prvi slučaj COVID-a-19 u Crnoj Gori registrovan je 17. marta 2020, nakon čega je uspostavljeno Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kojim rukovodi potpredsjednik Vlade zajedno s predstavnicima Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Nacionalno koordinaciono tijelo je proglasilo završetak prvog ciklusa epidemije nakon što je Institut za javno zdravlje konstatovao da u Crnoj Gori više nema aktivnih slučajeva zaraze. Drugi ciklus je započeo 14. juna, kad je otkriven prvi novi slučaj osobe zaražene virusom. Kao odgovor na epidemiju COVID-a-19, Crna Gora je preduzela odlučne korake kako bi se suzbilo i spriječilo prenošenje virusa u zajednici i proizvelo „ublažavanje krive“. Uvedene su neophodne mjere fizičkog distanciranja, samoizolacije i karantina, koje su dovele do smanjenja ekonomskih aktivnosti u zemlji, jer su zatvorena preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima. Mjere koje su uvedene s ciljem suzbijanja epidemije virusa znatno su ograničile ekonomsku aktivnost u sektorima turizma i ugostiteljstva, trgovine, poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. Zbog značaja neformalne ekonomije (koja, prema nekim procjenama, predstavlja 30% ukupnih ekonomskih aktivnosti), može se očekivati da će ova kriza negativno uticati na znatan dio radne snage, a u nekim slučajevima dovesti i do rizika od siromaštva.

Kako je u ustanovama i centrima za socijalni rad usljed pandemije COVID-19 u potpunosti izmijenjen način rada, onemogućen pristup daljem usavršavanju i obukama, i otežan pristup strankama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu to je uočio i u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori otpočeo rad na izradi online platforme za potrebe stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se stručni radnici adekvatno obučili potrebno je angažovati stručnog konsultanta koji će biti zadužen za izradu smjernica i organizaciju sadržaja platforme Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Razviti sadržaj za online platformu - određene teme relevantne za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti (razvijanje zasebnih sekcija, uključujući djelove o zaštiti djece, pružanju psihosocijalne podrške porodicama i djeci tokom hitnih situacija i sl.);
 • Izraditi plan obuke za 10 mjeseci, uključujući teme i predavače za određene teme;
 • Organizovati pet (5) dvodnevnih obuka, odabrati stručnjake na određenu temu, i vršiti koordinaciju sa nacionalnim/internacionalnim stručnjacima (prilagoditi materijal sa obuka i u saradnji sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu postaviti na platformu);
 • Napraviti plan budućih obuka i tema i predložiti potencijalne stručnjake za 2023. godinu.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 20. septembra 2022. godine. Očekuje se da će konsultant efektivno potrošiti ukupno 70 radnih dana u izvršavanju svog zadatka  što ne uključuje dvodnevne obuke.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje doktora nauka iz tzv. pomagačkih profesija (psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija  i sl.);
 • Dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Dobre vještine zagovaranja i komunikacije;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 70 radnih dana. Zasebno navesti troškove naknade za pet (5) dvodnevnih obuka.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 704"

Broj: 01 - 703                                                                                              

04.10.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA ORGANIZACIJU OBUKE ZA STRUČNJAKE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITTE KAO I IZRADU PRIUČNIKA O KORIŠĆENJU NOVIH ONLINE ALATA

 

Uvod

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila globalnu pandemiju novog koronavirusa, izazivača bolesti poznate pod nazivom COVID-19. Od pomenutog datuma do sadašnjeg trenutka, preko deset miliona osoba u više od 200 zemalja svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a više od 500.000 preminulo je od posljedica COVID-a-19. Aktuelna pandemija novog koronavirusa predstavlja ogroman izazov za cijeli svijet. Vlade širom svijeta suočene su s dvostrukim izazovom – očuvanjem života, ali i očuvanjem sredstava za život i životnog standarda.  S jedne strane, države moraju biti spremne da omoguće djelotvornu zaštitu stanovništva, što zahtijeva snažnu koordinaciju svih organa vlasti zaduženih za pripremu/odgovor na COVID-19 i zajedničku strategiju na nivou cijele zemlje. S druge strane, kad god je to moguće, vlade moraju nastojati da očuvaju ostvarene razvojne rezultate, ali i svoj ekonomski i ljudski kapital. Prvi slučaj COVID-a-19 u Crnoj Gori registrovan je 17. marta 2020, nakon čega je uspostavljeno Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kojim rukovodi potpredsjednik Vlade zajedno s predstavnicima Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Nacionalno koordinaciono tijelo je proglasilo završetak prvog ciklusa epidemije nakon što je Institut za javno zdravlje konstatovao da u Crnoj Gori više nema aktivnih slučajeva zaraze. Drugi ciklus je započeo 14. juna, kad je otkriven prvi novi slučaj osobe zaražene virusom. Kao odgovor na epidemiju COVID-a-19, Crna Gora je preduzela odlučne korake kako bi se suzbilo i spriječilo prenošenje virusa u zajednici i proizvelo „ublažavanje krive“. Uvedene su neophodne mjere fizičkog distanciranja, samoizolacije i karantina, koje su dovele do smanjenja ekonomskih aktivnosti u zemlji, jer su zatvorena preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima. Mjere koje su uvedene s ciljem suzbijanja epidemije virusa znatno su ograničile ekonomsku aktivnost u sektorima turizma i ugostiteljstva, trgovine, poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. Zbog značaja neformalne ekonomije (koja, prema nekim procjenama, predstavlja 30% ukupnih ekonomskih aktivnosti), može se očekivati da će ova kriza negativno uticati na znatan dio radne snage, a u nekim slučajevima dovesti i do rizika od siromaštva.

Kako je u ustanovama i centrima za socijalni rad usljed pandemije COVID-19 u potpunosti izmijenjen način rada, onemogućen pristup daljem usavršavanju i obukama, i otežan pristup strankama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu to je uočio i u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori otpočeo rad na izradi online platforme za potrebe stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se stručni radnici adekvatno obučili za korišćenje platforme Zavod za socijalnu i dječju zaštitu angažovaće konsultanta.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Dizajnirati obuku za upotrebu novih online alata (Zoom, Gogle Meet, MS teams itd);
 • Organizovati četiri (4) online obuke, za najmanje četrdeset (40) stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Izraditi detaljan korak-po-korak priručnik (pdf ili word) u online formatu koji će se distribuirati svim uposlenima u oblasti socijalne i dječje zaštite;

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 15. decembra 2021. Očekuje se da će konsultant potrošiti ukupno 14 radnih dana u izvršavanju svog zadatka.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem ukupne naknade.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 703"

Broj: 01 - 467

Podgorica, 04.06.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU PLATFORME ZA WEBINARE

Webinar je video konferencija koja se održava preko Interneta, u realnom vremenu. Povezuje pojedince ili grupu pojedinaca koji održavaju vebinar sa publikom slušalaca i gledalaca širom svijeta. Broj publike varira – može ih biti od nekolicine do par hiljada.

Platforma za održavanje webinara pored standardnih treba da ponudi i interaktivne funkcije, koje publika može da koristi za postavljanje pitanja i razgovor sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu kao domaćinom. Takođe, potrebno je da  Zavod kao domaćin webinara na kraju predavanja ima mogćnost za sekciju za Q&A (pitanja i odgovori), kako bi odgovorio na pitanja publike vezano za sadržaj održane prezentacije.

Vremenski okvir za završetak izrade platforme je 60 dana od zaključenja ugovora.

Za potrebe izrade platforme potrebno je:

 • Zakupiti profesionalno webinar softversko rješenje (do 150 korisinika na 24 mjeseca)
 • Nadograditi postojeći sajt Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
 • Uraditi upgrade postojećeg hostinga Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu na veći paket za 24 mjeseca
 • Obučiti postojećeg administratora web site Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za administraciju novog dijela sajta
 • Vršiti superadministraciju i tehničku podršku u otklanjanju programsko- tehničkih problema u funkcionisanju sajta.

Karakteristike platfome za webinar koje je neophodno izraditi su:

 • Prikaz slajdova – domaćin može da prikaže slajdšou prezentacije koristeći Microsoft PowerPoint ili Apple KeyNote.
 • Prikaz video zapisa – domaćin može prikazati video zapis učesnicima, bilo da ga ima sačuvanog u svom računaru ili pušta online sa YouTube-a.
 • Razgovor sa publikom – tokom održavanja vebinara koristi se VoIP (Voice over Internet Protocol – online telefonski servis) za omogućavanje audio komunikacije u realnom vremenu.
 • Snimanje vebinara – vebinari treba da omoguće domaćinu da snimi cjelokupnu prezentaciju, uključujući sve audio-video zapise.
 • Uređivanje – domaćin može koristiti računarski miš kako bi kreirao bilješke, istakao bitno ili označio nešto na ekranu.
 • Chat – domaćin može da otvori prozorčić za pisano ćaskanje sa publikom, što je od posebnog značaja za članove publike koji žele da postavljaju pitanja.
 • Opcija ankete ili glasanja – potrebno je da se izradi mogućnost kreiranja ankete ili opcija za glasanje, koje članovi publike ispunjavaju u statističke svrhe.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) firme sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na poslovima ove vrste u trajanju ne manjem od 10 godina;
 • biografiju (CV) front end developera/web designera
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa državnim organima (priložiti dokaz)
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 467"

DIREKTOR

 Drago Spaić

01-390                                                                                                                    

13.5.2021.

U skladu sa odredbom  člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  objavljuje

                                                   JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaju jednog predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti koje se uređuje;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

- ima prebivalište u Crnoj Gori;

- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18).

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu sa potrebnim prilozima dostavlja se na arhivu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, na adresu Podljubović bb, Podgorica.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu, na svojoj internet stranici http://www.zsdzcg.me i portalu e-Uprave https://www.euprava.me/, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, kao i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

                                                                                                               Direktor

                                                                                                             Drago Spaić 

Broj: 01 - 329

Podgorica, 21.04.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE O POTREBAMA ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

 

Uvod

Nakon donošenja Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013. godine Zakon je izmijenjen devet puta, ali do sada nije realizovana analiza potreba za izmjenama i dopunama zakona zasnovana na iskustvima aktera odgovornih za obezbjeđivanje i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Strategija razvoja socijalne i dječje zaštite za period 2018 - 2022. godina kao poseban cilj predviđa unapređenje normativnog okvira u socijalnoj i dječjoj zaštiti (Posebni cilj 1), a u okviru ovog cilja kao zadatak predviđa kreiranje analize o potrebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Kako bi se osiguralo učešće različitih aktera u procesu izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti potrebno je sprovesti Analizu o potrebama za izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. U tom smislu ova analiza se mora zasnivati prije svega na predlozima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, inspekcije socijalne i dječje zaštite, centara za socijalni rad, pružaoca usluga, lokalnih uprava i nevladinih organizacija.

Analiza ima za cilj da identifikuje potrebe za izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a na osnovu analize stavova aktera uključenih u sistem socijalne i dječje zaštite. Takođe, neophodno je da analiza vjerno predstavi stavove ključnih aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite i da obuhvati sve predloge aktera, osim onih predloga za koje je tim Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu procijenio da već postoje mehanizmi njihovog ostvarivanja na osnovu važećeg zakonodavnog okvira. Korisnici ove analize biće Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao i Vlada Crne Gore koji analizu mogu da koriste prilikom razvoja zakonskih izmjena.

 Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Sprovesti terenski rad u Crnoj Gori (sastanak sa relevantnim institucijama i predstavnicima sistema socijalne i dječje zaštite i prikupljanje potrebnih podataka i informacija (u trajanju od najmanje 10 dana)
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja;
 • Organizovati sastanak sa kancelarijom UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima centara za socijalni rad u svim opština u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima ustanova socijalne i dječje zaštitite u Crnoj Gori;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Odsjeka za inspekciju socijalne i dječje zaštite;
 • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima Ombudsmana, Zajednice opština, nevladinih organizacije koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Dostaviti nacrt Analize sa detaljnim preporukama za izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Dostaviti kratak pregled analize sa preporukama i zaključcima;
 • Organizovati finalnu diskusiju o komentarima i preporukama sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu i drugim relevantnim zainteresovanim stranama;
 • Prezentovati Analizu javnosti.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 31. jula 2021. Očekuje se da će konsultant potrošiti ukupno 75 radnih dana u izvršavanju svog zadatka. U Crnoj Gori će provesti najmanje 5 radnih dana.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Obavezno je poznavanje lokalnog konteksta u Crnoj Gori, posebno u pogledu socijalne zaštite i reforme brige o djeci te će se prednost dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Iskustvo u oblasti reforme zakona i propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Poznavanje Konvencije UN o pravima djeteta i relevantnih međunarodnih standarda u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • Prednošću će se smatrati prethodna saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem ukupne naknade.

 Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 28. aprilom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 329"

Broj: 01 - 1069

Podgorica, 14.12.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ISTRAŽIVANJA O POTREBAMA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ZA OBUKAMA U OBLASTI PODRŠKE DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU I LICIMA SA INVALIDITETOM I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

Uvod

Dugoročna primjena medicinskog modela pristupa invalidnosti dovela je do toga da se osobe sa invaliditetom često vide kao pasivni objekti njege i pomoći, a ne kao nosioci prava, što je prouzrokovalo visok nivo izolacije, segregacije, diskriminacije i institucionalizacije. Sistem socijalne zaštite, godinama je bio a i danas je, više usmjeren na materijalne beneficije za korisnike socijalne i dečje zaštite, nego na ostvarivanje prava na usluge u zajednici. Pored toga, mali broj pružaoca usluga, strogi kriterijumi za licenciranje i činjenica da se usluge uglavnom pružaju u okviru projekata nevladinih organizacija, bez podrške sistema, za ograničeni broj korisnika i u ograničenom vremenskom periodu, sprečavaju osobe sa invaliditetom da budu nezavisne i da aktivno ostvaruju svoja prava. Svako ukidanje usluga bez održivosti i kontinuiteta dovelo je do još veće pasivnosti i obeshrabrenja OSI za aktivno učešće.

U Crnoj Gori ne postoje odvojeni i dostupni podaci o korisnicima i vrstama usluga koje koriste osobe sa invaliditetom, pa je nemoguće pratiti bilo kakve efekte i napredak.

U okviru projekta „Pristupačnim prevozom do promjena“ planirana je Analiza stanja usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom i preporuke za njihovo unapređenje. Analiza ima za cilj da ispita trenutno stanje u oblasti usluga podrške koje se nude osobama sa invaliditetom: načini pružanja podrške, finansiranja, procedura i sadržaće preporuke za uspostavljanje novih usluga ili poboljšanje postojećih.

Između ostalog, za potrebe Analize biće realizovano Istraživanja o potrebama stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti za obukama u oblasti podrške djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.

Zadaci konsultanta

 • Analiza akreditovanih programa obuka koje se odnose na podršku djeci sa smetnjama u razvoju, licima sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama:
 • broj, zastupljenost i trajanje obuka vezanih za temu istraživanja,
 • broj obuka za svaku od kategorija – za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i za rad sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama
 • analiza sadržaja obuka i utvrđivanje da li su obukama obuvaćene teme relevantne za zaštitu djece sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom
 • Analiza potreba stručnih radnika:
 • prikupljanje podataka od stručnih radnika vezanih za zadovoljstvo postojećim programima obuka i potrebama i predlozima za razvoj novih programa obuka (intervjui, fokus grupe sa stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručnim radnicima kod pružaoca usluga koji su licencirani za pružanje usluga namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i licima sa invaliditetom).
 • Analiza potreba korisnika
 • prikupljanje podataka od korisnika usluga i članova njihovih porodica o kvalitetu stručnog rada (upitnici i fokus grupe sa korisnicima i članovima njihovih porodica).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 100 dana od zaključenja ugovora.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza;
 • dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • dokaz o iskustvu u radu sa evidencijama i/ili bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • prednošću će se smatrati prethodni saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

 

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponudu dostaviti na crnogorskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 21. decembrom 2020. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 1069"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Broj: 01 - 892

Podgorica, 28.10.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA I MOGUĆNOSTI ZA USPOSTAVLJANJE USLUGE PODRŠKA U ZAJEDNICI ZA BIOLOŠKE PORODICE

Aktuelna praksa u socijalnoj i dječjoj zaštiti

U 2018, skoro dvije trećine (63%) djece starosti od 1 do 14 godina bila su izložena psihičkoj agresiji u porodici tokom mjeseca koji je prethodio istraživanju (MONSTAT i UNICEF, MICS 2018), a 31% bilo je podvrgnuto fizičkom kažnjavanju (41% u romskim naseljima). Djeca od 3-4 godine i 5-9 godina bila su više izložena nasilnom disciplinovanju u odnosu na druge starosne grupe (gotovo 40% je fizički kažnjavano). S druge strane, samo deset posto ispitanika smatralo je da bi djecu trebalo fizički kažnjavati kako bi ih ispravno podizali ili obrazovali (19% u romskim naseljima). Takođe, ohrabrujuće je da je 2016. godine više od tri četvrtine (77%) crnogorskih stanovnika izjavilo da država treba da pruži roditeljima podršku i edukaciju o pozitivnim alternativnim metodama disciplinovanja djece bez fizičkog kažnjavanja (Ipsos, 2016, KAP).

Jačanje vještina roditelja i staratelja za podizanje djece jedna je od ključnih strategija za prevenciju nasilja i zlostavljanja djece od samog starta, tako što se ublažavaju faktori koji porodice čine podložnim nasilnom ponašanju. Prema „Šest strategija za sprečavanje i reagovanje na nasilje nad djecom“, UNICEF-ovoj publikaciji koja se oslanja na 30 godina iskustava u korišćenju različitih pristupa za rješavanje pitanja nasilja nad djecom, prva strategija je „Podrška roditeljima, njegovateljima i porodicama“, pri čemu je ista daleko ekonomičnija od bavljenja posljedicama nasilja nad djecom (vidjeti publikacije UNICEF 2014 “Six Strategies to Prevent and Respond to Violence against Children“, WHO et al 2016 „INSPIRE“).

Programi roditeljstva koji jačaju porodice razvijanjem i unapređenjem pozitivnih roditeljskih praksi i jačanjem pozitivnih odnosa između roditelja i djeteta, efikasna su strategija za smanjenje rizika od zlostavljanja djece i drugih oblika nasilja nad djecom. Ovi programi promovišu roditeljske prakse i ponašanja koja osnažuju vještine roditelja ili staratelja da pozitivno komuniciraju i pruže adekvatnu podršku i brigu svojoj djeci. Programi roditeljstva takođe su se pokazali efikasnim u prevenciji i otklanjanju poremećaja u ponašanju djece i smanjenju problema mentalnog zdravlja majki.

Vlada Crne Gore je 2017. usvojila prvu ikada Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja (2017-2021). Strategija prepoznaje pružanje podrške roditeljima u podizanju djece te predviđa nekoliko specifičnih aktivnosti: uključujući razvijanje programa pozitivnog roditeljstva  (cilj 2, aktivnost 14). Strategija za ostvarivanje djeteta (2019-2023) takođe predviđa programe roditeljstva o okviru strateškog cilja koji se tiče zaštite djece od nasilja. Porodični zakon Crne Gore zabranio je fizičko kažnjavanje djece 2016.godine.

Oslanjajući se na gore navedeno, nedavne politike i istraživačke inicijative zahtijevaju preispitivanje vizija za djecu i djetinjstvo i planiranje i iniciranje sveobuhvatnih napora kako bi se djeci i njihovim porodicama pružila široka paleta visokokvalitetnih usluga koje omogućavaju najbolji mogući početak u životu i uslove za odgoj i njegu. Potrebno je ponuditi usluge koje su usklađene i koordinisane, jer su dobro zdravlje, ishrana, sigurnost i bezbjednost, podržavajuća briga i mogućnosti za rano obrazovanje podjednako važni u razvoju djeteta (Svetska zdravstvena organizacija i sar., 2018).

Vremenski okvir za završetak izrade Analize je 90 dana od zaključenja ugovora.

Zadaci konsultanta:

 • Obaviti intervjue sa predstavnicima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori;
 • Mapirati postojeće usluge koje se pružaju biološkim porodicama u cilju njihovog osnaživanja i sprečavanja izdvajanja djece iz porodica;
 • Utvrditi potrebe bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece;
 • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti;
 • Definisati usluge po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju;
 • Definisati kriterijume za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama.

Pregled

Zadatak

Rezultat

Vremenski okvir

Početni izvještaj koji sadrži sledeće:

1. Predloženi pristup analizi, uključujući metododologiju i detaljan plan rada

b. Pregled literature i kratka situaciona analiza roda

Mapiranje postojećih usluga sa tabelarnim prikazom i mapom usluga po opštinama

Utvrđivanje potreba bioloških porodica u riziku od izdvajanja djece

Početni izvještaj sa situacionom analizom

Prikupljeni podaci o postojećim uslugama

Intervjui uživo sa porodicama

Intervjui uživo

Do 20. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Do 15. novembra. 2020. godine

Definisanje seta usluga

Definisan set usluga

 Do 05. januara. 2021. godine

Definisanje usluga po nivoima u odnosu na stepen podrške koji obezbjeđuju

Analiza klastera usluga u odnosu na stepen podrške

Do 10. januara. 2021. godine

Definisanje kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

Analiza kriterijuma za procjenu rizika na osnovu čega će se odrediti stepen podrške koji je potreban porodicama

 Do 15. januara. 2021. godine

Izrada nacrta Analize

Izrađena finalna Analiza potreba i mogućnosti za uspostavljanje usluge podrška u zajednici za biološke porodice

Nacrt Analize

Inkorporirani komentari relevantih institucija i partnera na izradi Analize

  Do 15. januara. 2021. godine

 Do 31. januara. 2021. godine

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
 • iskustvo u izradi nacionalnih strateških dokumenata na području porodične politike,
 • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
 • iskustva u radu sa bazama podataka u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati naučne objave u oblasti kvaliteta života djece i porodica
 • iskustvo u evaluaciji socijalnih programa u oblasti socijalne i dječje zaštite,
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu. Ponude se mogu dostaviti na crnogorskom i engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 892"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Broj: 01 - 809

Podgorica, 12.10.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

ZA IZBOR STRUČNOG KONSULTANTA ZA IZRADU PLATFORME ZA WEBINARE

Webinar je video konferencija koja se održava preko Interneta, u realnom vremenu. Povezuje pojedince ili grupu pojedinaca koji održavaju vebinar sa publikom slušalaca i gledalaca širom svijeta. Broj publike varira – može ih biti od nekolicine do par hiljada.

Platforma za održavanje webinara pored standardnih treba da ponudi i interaktivne funkcije, koje publika može da koristi za postavljanje pitanja i razgovor sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu kao domaćinom. Takođe, potrebno je da  Zavod kao domaćin webinara na kraju predavanja ima mogćnost za sekciju za Q&A (pitanja i odgovori), kako bi odgovorio na pitanja publike vezano za sadržaj održane prezentacije.

Vremenski okvir za završetak izrade platforme je 60 dana od zaključenja ugovora.

Za potrebe izrade platforme potrebno je:

 • Zakupiti profesionalno webinar softversko rješenje (do 150 korisinika na 24 mjeseca)
 • Nadograditi postojeći sajt Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
 • Uraditi upgrade postojećeg hostinga Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu na veći paket za 24 mjeseca
 • Obučiti postojećeg administratora web site Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za administraciju novog dijela sajta
 • Vršiti superadministraciju i tehničku podršku u otklanjanju programsko- tehničkih problema u funkcionisanju sajta.

Karakteristike platfome za webinar koje je neophodno izraditi su:

 • Prikaz slajdova – domaćin može da prikaže slajdšou prezentacije koristeći Microsoft PowerPoint ili Apple KeyNote.
 • Prikaz video zapisa – domaćin može prikazati video zapis učesnicima, bilo da ga ima sačuvanog u svom računaru ili pušta online sa YouTube-a.
 • Razgovor sa publikom – tokom održavanja vebinara koristi se VoIP (Voice over Internet Protocol – online telefonski servis) za omogućavanje audio komunikacije u realnom vremenu.
 • Snimanje vebinara – vebinari treba da omoguće domaćinu da snimi cjelokupnu prezentaciju, uključujući sve audio-video zapise.
 • Uređivanje – domaćin može koristiti računarski miš kako bi kreirao bilješke, istakao bitno ili označio nešto na ekranu.
 • Chat – domaćin može da otvori prozorčić za pisano ćaskanje sa publikom, što je od posebnog značaja za članove publike koji žele da postavljaju pitanja.
 • Opcija ankete ili glasanja – potrebno je da se izradi mogućnost kreiranja ankete ili opcija za glasanje, koje članovi publike ispunjavaju u statističke svrhe.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) firme sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na poslovima ove vrste u trajanju ne manjem od 10 godina;
 • biografiju (CV) front end developera/web designera
 • prednošću će se smatrati prethodni rad sa državnim organima (priložiti dokaz)
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 5 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 809"

DIREKTOR

 Drago Spaić

Br: 02/1-100/20-4107/2

Podgorica, 04.09.2020. godine

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

1. Samostalni/a savjetnik/ica I - za opšte poslove - u Službi za opše poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet društvenih nauka - pravo

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje pet godina radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- fotokopija biometrijske lične karte,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).                             

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 2/18).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46  Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18) .  

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas  (spisak propisa potrebnih za pripremu prakticnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Pisani test izrađuje se u elektronskoj formi, pod šifrom.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa će biti obaviješteni preko internet stranice Uprave za kadrove (www.uzk.gov.me), najkasnije pet dana prije dana provjere.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno napisati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, naziv državnog organa, radnog mjesta i broj oglasa) na adresu:

UPRAVA ZA KADROVE

Ul. Jovana Tomaševića 2A

Sa naznakom: za Interni oglas za potrebe Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

Kontakt osoba koja daje informacije u vezi oglasa

tel: 020/202-291 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.); Rad sa strankama 10h - 13h

www.uzk.gov.me

                                                                                              DIREKTORICA

                                                                                                               Svetlana Vuković s.r.

Broj: 01 - 167

Podgorica, 11.02.2020. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje   

J A V N I  P O Z I V

za izbor stručnog konsultanta za izradu analize

sistema akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u  socijalnoj i dječjoj zaštiti

 

Analiza treba da obuhvati postojeći sistem akreditacije programa obuke i licenciranja stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti, sa posebnim akcentom na davanje konkretnih preporuka za izmjenu i dopunu važećih podzakonskih akata – Pravilnika o standardima za akreditaciju programa obuke, odnosno programa pružanja usluge, načinu sprovođenja postupka akreditacije programa i sadržini i obliku sertifikata („Sl.list CG“ br. 73/17) i Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite („Sl. list Crne Gore“, broj 73/17).

Takođe, konsultant treba da kreira smjernice za izradu strukture i uputstvo za pisanje programa obuke namijenjeno potencijalnim autorima / koautorima programa, kao i da da predloge za objavljivanje tematskih poziva za akreditaciju u skladu sa potrebama stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika za programima obuke koji za predmet imaju konkretnu temu. 

Svrha navedene aktivnosti je upotpunjavanje procesa akreditacije i licenciranja, te otklanjanje uočenih nedostataka u odredbama pravnih akata koji ih regulišu.

Vremenski okvir za završetak analize je 45 dana od zaključenja ugovora.

Od konsultanta se očekuje da primjeni metodologiju rada koja će obuhvatiti konsultacije, putem sastanaka i intervjua, sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu, kao nadležnim organom u procesu akreditacije programa i izdavanja licenci za rad, kao i sa članovima Komisije za akreditaciju programa.

Potencijalni kandidat dužan je da dostavi:

 • biografiju (CV) sa novođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada na analizama ove vrste;
 • drugu dokumentaciju kojom može dokazati ispunjenost uslova za obavljanje konsultantskih usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite;
 • nacrt konsultantskog plana – dokument sa ciljevima konsultacije, metodologijom rada i rasporedom implementacije;
 • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj 01 - 167 od 11.02.2020. godine“.

                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                       Drago Spaić

Crna Gora

UPRAVA ZA KADROVE

Br: 021-112/19-5859/2

Podgorica, 04.10.2019.

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

 1. Viši/a savjetnik/ca III - Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - socijalna politika i socijalni rad

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u VII1 ili VI nivou kvalifikacije obrazovanja

 1. Samostalni/a savjetnik/ica III - za finansijske poslove - Služba za opšte poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - najmanje dvije godine radnog iskustva

Opširnije...

U skladu sa Akcionim planom za 2019. godinu za sprovođenje Strategije tazvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018 do 2022. godine u okviru Operativnog cilja 1 koji se odnosi na preispitivanje odredbi u zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštitz radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite planirana je grupa aktivnosti čiji nosilac je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, a partneri MRSS, UIP - Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, ministarstvo zdravlja, CSR i druge javne ustanove socijalne i dječje zaštite, lokalne samouprave i nevladine organizacije.

Planirane aktivnosti odnose se na izradu Analize o poterebama za izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, formiranje tima za pripremu analize i održavanje sastanaka tima za pripremu Analize.

Kompletan tekst obavještenja možete pogledati ovdje.

Svrha ovog Poziva je podnošenje prijedloga projekta od strane relevantnih organizacija civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, u cilju podrške Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore u osiguranju što bolje i efikasnije primjene međunarodnih i regionalnih standarda koji se odnose na zaštitu i poštovanje dječjih prava  u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Organizacije civilnog društva, koje posluju na regionalnom i/ili međunarodnom nivou, koje zadovoljavaju kriterijume javnog poziva,  pozvane su da podnesu prijedloge za partnerstvo ističući svoje relevantne kapacitete, iskustvo, kadrovske potencijale, stručnost, vještine i sposobnost da pruže podršku u zaštiti prava djeteta na nivou konkretnih slučajeva stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad.

Od organizacija koje žele da učestvuju u Pozivu za podnošenje prijedloga očekuje se da pošalju prijavu, jasno obilježenu kao „Poziv za podnošenje prijedloga za edukaciju Centara za socijalni rad u oblasti prava djeteta“, na sljedeću adresu e-pošte Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. do 15. septembra 2019. godine.

Aplikacije moraju biti popunjene na crnogorskom.

Prijave će ocjenjivati Evaluaciona komisija kako bi identifikovala NVO koje imaju mandat, iskustvo, kapacitete i komparativnu prednost da podrže postizanje rezultata u oblasti zaštite i primjene dječjih prava. Treba napomenuti da učešće u ovom pozivu za prijedloge projekata ne garantuje da će NVO biti odabrana kao potpisnica ugovora sa Zavodom.

Specifični zadaci:

 1. Izrada i akreditacija programa obuke na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“,
 2. Realizacija 4 dvodnevne obuke (u trajanju od 12 sati) za po 20 učesnika na temu „Prava djeteta i njihova primjena u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ za stručne radnike zaposlene u centrima za socijalni rad.
 3. Program obuke treba da sadrži i dio koji se odnosi na procedure za obezbjeđivanje bezbjednosti djece za sve zaposlene koji rade u socijalnoj i dječijoj zaštiti (Safegurading Procedures), kao i odjeljak o prevenciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece od strane zaposlenih koji su u direktnom radu/kontaktu sa djecom.

Program obuke treba da nudi znanja i vještine koja su neophodna da bi stručnjaci za zaštitu djece u centrima za socijalni rad  i ustanovama dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava. On bi takođe trebalo da uspostavlja vezu između procesnih mehanizama za utvrđivanje najboljih interesa djeteta i stručnog postupka u centru za socijalni rad. U skladu sa vršenjem javnih ovlašćenja centra za socijalni rad i obaveze davanja nalaza i mišljenja u sudskim postupcima gdje su djeca učesnici postupka bilo u svojstvu svjedoka, svjedoka/oštećenih ili počinioca krivičnog djela, i u svim postupcima pred centrom gdje postoji rizik od zanemarivanja i zlostavljanja djece, neophodno je da centar za socijalni rad prepozna i primijeni metodologiju rada sa djecom i porodicama koja je usaglašena sa procesnim elementima utvrđivanja najboljih interesa, bazirana na smjernicama za poštovanje prava djeteta Komiteta za prava djeteta i koja integriše poštovanje vodećih principa vođenja slučaja u zaštiti djece. Na taj način jača se kompetentnost zaposlenih u centrima za socijalni rad za rad sa djecom i njihovim porodicama, a djeca i porodice dobijaju kvalitetnu uslugu koja je pružena na dostupan, razumljiv način, koja odgovara potrebama djeteta i integriše principe i prava djeteta u stručni postupak. Neophodno je da kroz akreditovani program obuke kao i realizaciju istog stručni radnici razviu veću sigurnost u radu, da mogu da argumentovano obrazlože odluke o djetetu koje su donijeli i objasne zašto su te odluke u skladu sa najboljim interesima djeteta u konkretnoj situaciji u kojoj se dijete i njegova porodica nalaze. Cilj ovakvog programa obuke i realizacije obuke je da se povećava kvalitet zaštite djeteta, kompetentnost profesionalaca i kredibilitet države u postupcima koji se tiču djece pred centrom za socijalni rad.

Neophodna dokumentacija:

 • Kopija registracije NVO
 • Izjava o NVO, profil, struktura zaposlenih, relevantno iskustvo i izvještavanje potpisano od strane ovlašćenog službenog lica i
 • Predlog programa obuke kao i agende dvodnevnih obuka za stručne radnke

Kriterijumi za izbor: Evaluaciona komisija će pregledati dokaze dostavljene od strane OCD-a i procijeniti prijave na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Relevantnost, kvalitet i koherentnost predloga (60%),
 • Institucionalni kapacitet i održivost kao i profil, iskustvo i kadar NVO koji će sprovediti obuku (30%),
 • Ostalo [u skladu sa zahtjevima Zavoda] (10%) - dokazano iskustvo u izradi i izvođenju sličnih programa obuke.

Trajanje potencijalnog ugovora: 25. septembar 2019. godine – 20. novembar 2019. godine

Budžetski zahtjev: Molimo svaku od organizacija da podnese finansijsku ponudu za tražene zadatke.

Izvještavanje: Odabrana NVO će pružati redovne narativne i finansijske izveštaje u skladu sa smjernicama i zahtjevima Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Napomena: Inicijativa sprovodi uz podršku UNICEF-a i predstavnici UNICEF-a će biti dio evaluacione komisije.

Crna Gora

UPRAVA ZA KADROVE

Broj: 02/1-112/18-13049/2

Podgorica: 28.12.2018. godine

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Zavod za socijalnu i djecju zaštitu

 1. Samostalni/a savjetnik/ica I - Odjeljenje za unapređenje kapaciteta stručnih radnika,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - položen strucni ispit za rad u državnim organima

 - najmanje pet godina radnog iskustva 

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radno mjesto,
- Curriculum Vitae - CV (Obrazac prijave na slobodno radno mjesto i CV kandidati mogu preuzeti sa sajta ili arhive Uprave za kadrove),
- fotokopija biometrijske lične karte,
- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
- dokaz (uvjerenje/potvrda) o potrebnom radnom iskustvu i da je državni službenik,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Kandidati mogu Upravi za kadrove dostaviti kopiju gore navedene dokumentacije, dok su original dužni pružiti na uvid ovlašćenom službeniku Uprave za kadrove za sprovođenje oglasa.

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti specifikaciju oglasne dokumentacije u kojoj je neophodno navesti broj dokumenta, datum izdavanja i instituciju koja je izdala dokument koji se predaje Upravi za kadrove (Obrazac prijave sa pregledom dokumentacije može se preuzeti na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.gov.me).                             

Na interni oglas može se prijaviti državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme, glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice i rukovodilac nacionalne kancelarije, inspektor koordinator, inspektor i ovlašćeno službeno lice, kao i lice kome je prestao mandat na osnovu člana 60 stav 1 al. 1, 2 i 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore", br. 2/18).

U državnom organu ne može da zasnuje radni odnos lice koje je korisnik prava na penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik koji je na probnom radu nema pravo da se prijavi na interni oglas.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, zavisno od kategorije radnog mjesta će se sprovesti u skladu sa članom 46  Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ("Sl. list Crne Gore", br. 50/18) .  

 Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

Teorijski dio pisanog testa sadrži 20 pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanje organa državne uprave. Praktični dio pisanog testa podrazumijeva izradu dva zadatka koji se odnose na provjeru znanja povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas  (spisak propisa potrebnih za pripremu prakticnog dijela pisanog testa objavljen je na web sajtu Uprave za kadrove www.uzk.gov.me). Provjera znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima, odnosno standardima u ovim oblastima.

Opširnije...

Najave događaja

SOS telefon