Za vikend je u Zavodu za socijalnu dječju zaštitu održana "Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite" koju je akreditovalo Udruzenje Impuls a koju je pohađalo 20 stručnih radnika.
Obuku je vodio konsultant Vlastimir Knežević, diplomirani pravnik, koji je bio član Komisije za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite u Ministarstvu rada i socijalnog staranja kao i Glavni inspektor socijalne i dječje zaštite u Upravi za inspekcijske poslove.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu 02.03.2023. godine organizovan je sastanak sa sa direktorima centara za socijalni rad.

Cilj ovog sastanka  bio je unapređenje  postojeće saradnje između centara za socijalni rad i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na sastanku su prisutni razgovarali o temama  značajnim za unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite i kompetencija zaposlenih u centrima.  Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Miloš Ristić koji je  prisutne upoznao sa temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u centrima za socijalni rad, stručno usavršavanje zaposlenih, supervizija koju pružaju zaposleni u Zavodu, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, kao i druga važna pitanja za rad centara za socijalni rad.

Učesnici su kroz interaktivan i konstruktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe i poteškoće  koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su se između ostalog odnosile na neophodnost daljeg jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca kroz odgovarajuće akreditovane obuke, te neophodnost bliske saradnje sa Zavodom u dijelu preporuka koje će se odnositi na probleme iz prakse koji bi bili smjernice za izmjene i dopune postojećeg zakonodavnog okvira koji definiše oblast socijalne zaštite, a u cilju odgovarajućeg odgovora na sve više rastuće i raznolikije potrebe korisnika sistema.

Poštovane kolege,

 

Želimo da vas informišemo da Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizuje Dane otvorenih vrata za pružaoce usluga, kako bi im omogućili da promovišu i približe uslugu koju su licencirali u sistemu socijalne i dječje zaštite sa posebnim akcentom na zaposlene u centrima za socijalni rad.

Prepoznajući važnost razvoja usluga za korisnike sistema socijalne i dječje zaštite ali i za sam kvalitet rada stručnih radnika/ca smatramo važnim promociju postojećih licenciranih usluga koje se pružaju u okviru sistema, jer se na ovaj način postiže bolja informisanost zainteresovanih aktera u sistemu.

Ovakav vid približavanja usluga zaposlenima u sistemu je neophodan, kako bi na pravi način identifikovali adekvatnog pružaoca usluge tokom procjene potreba korisnika. Dani otvorenih vrata, biće prilika da se bolje informišemo i uvežemo u cilju pružanja adekvatnije i kvalitetnije podrške svima onima koji se nađu u stanju psiho-socijalne potrebe.

Svi zainteresovani pružaoci usluga mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nakon prijave detaljnije ćemo dogovoriti način i dinamiku organizovanja promocije usluga.

Rok za prijavu je 13 februar 2023. godine.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Poštovane kolege,

Želimo da Vas inforimišemo da se supervizija, po principima razvojno-integrativnog modela, sprovodi u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu već dvije godine. Ovaj oblik eksterne supervizijske podrške sprovodi se po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je stručnim radnicima i stručnim saradnicima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, koji neposredno rade sa korisnicima, bez obzira na radno iskustvo. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Početkom 2023. godine započeće novi, treći ciklus ovakvog oblika grupnog rada te Vas pozivamo da se prijavite i uključite u ovaj vid stručne podrške. Formiraćemo 3 grupe za rad uživo i te grupe će se održavati u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, kao i 2 grupe za rad preko zoom platforme, za one zaposlene koji nisu u mogućnosti da dolaze u Podgoricu. Svaku grupu čini 7 članova, što znači da će od februara 2023.godine, ukupno 35 zaposlenih imati mogućnost da učestvuju u grupnoj superviziji.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za prijavu je 01. februara 2023. godine

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Sastanak direktora/ki i stručnih radnika/ca dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom i  v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je 28.11.2022. godine  u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Cilj ovog sastanka je unapređenje saradnje između dnevnih centara i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na ovom sastanku prisutni su međusobno razgovarali o temama  značajnim za rad dnevnih centara. Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu gospodin Miloš Ristić i upoznao prisutne o temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite zaposlenim u dnevnim centrima, supervizija za dnevne centre, izvještaj o radu dnevnih centara, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, inostrane obuke, kao i druga važna pitanja za rad dnevnih centara.

Učesnici su kroz interaktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su zajednički za većinu dnevnih centara, a tiču se jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca saradnika/ca kao i drugih zaposlenih kod pružaoca usluge. U cilju jačanja stručnih kompetencija predstavnici dnevnih centara su izrazili potrebu za pohađanjem akreditovanih programa obuke i istakli značaj supervizijske podrške koju prema njihovom mišljenju treba da prođu svi stručni radnici. 

 

 

Danas je uspješno završena trodnevna obuka, po akreditovanom programu: „Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite“.
Obuku je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu kao dio regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije Covida-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji finansira Evropska unija a uz tehničku podršku kancelarije UNICEF Montenegro.
Predavačica, Milica Krivokapić, obuhvatila je važne teme koje se prožimaju kroz svakodnevni rad stručnih radnika. Učesnici su imali priliku da razvijaju vještine etičkog, profesionalnog, antistigmativnog i antidiskriminatornog pristupa.
Kroz interaktivno učešće unaprijeđivali su vještine za emocionalnu regulaciju i interpersonalnu komunikaciju, i usvojili su tehnike za razriješavanje gubitaka.
Po dobijanju sertifikata za uspješno pohađanje obuke, stručni radnici stiču dodatnih 20 bodova za obnavljanje licence za rad u sistemu socijalne i dječje zaštite.
 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu posjetio je Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović  sa saradnicima. V.D. direktorica Zavoda gospođa Dragana Đurović, upoznala je Ministra sa aktivnostima Zavoda, tekućim zadacima i zajedničkim problemima koji su na predmetnom sastanku izloženi. Plan njihovog rešavanja je uspješno postavljen.  Saradnja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstva rada i socijalnog staranja je od osnivanja Zavoda sasvim uspješna, kvalitetna i važna. Ovom saradnjom postiže se suštinska realizacija krajnjeg cilja, a to je unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite.

Pored svih konkretnih pitanja i informacija koje su bile predmet razgovora, Ministar je istakao značaj Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u oblasti ukupnog sistemskog razvoja, a posebno kada je u pitanju profesionalni razvoj stručnih radnika kroz edukacije i programe obuka koje Zavod predlaže i realizuje.

Razgovorom je zaključena i potreba za jačanjem stručnog i kadrovskog kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Smjernice koje je uputio kolegama i predstavnicima Zavoda, koristiće opštem unapređenju i poboljšanju funkcionisanja pojedinih segmenata koji su dio zadataka Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na zadovoljstvo svih prisutnih, kvalitetan nastavak saradnje između Ministarstva i Zavoda, biće sprovođen kroz zajedničko djelovanje na nivou svih segmenata koji povezuju ova dva značajna aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite.

U toku je prvi dan webinara na temu „𝐏𝐫𝐨𝐜𝐣𝐞𝐧𝐣𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐳𝐢𝐤𝐚 𝐢 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐞 𝐤𝐚𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐣 𝐳𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐜́𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚“ koji realizuje 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐣𝐝𝐮𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́, koja je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.
Webinar organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz finansijsku pomoć kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Realizacija webinare je organizovana putem online platforme koja je dominantno posvećena potrebama stručnih radnika.
Neke od tema koje će se obrađivati tokom ovog dvodnevnog webinara su: Procjenjivanje razvojni rizika i sigurnosti djece kao temelj za planiranje i praćenje socijalnih intervencija, prikaz Liste za procjenu sigurnosti djeteta, prikaz Liste za procjenu razvojnih rizika djeteta, efikasno vođenje mjera stručne pomoći s roditeljima u zašiti dobrobiti djece, motivisanje roditelja na promjene.
Svako od stručnih radnika ko nije bio u prilici da prati webinar uživo može da odslušati putem 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐙𝐚𝐯𝐨𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐮 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜̌𝐣𝐮 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐮 koja se nalazi na adresi https://online.zsdzcg.me/.
U cilju razvijanja sistema supervizijske podrške i unapređenja stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐨𝐫𝐚 je, uz finansijsku podršku UNICEF Montenegro, pohađalo dva ciklusa obuke „Izgradnja kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za eksternu superviziju. Program obuke su vodile psihološkinja - prof. dr sc. Marina Ajduković, socijalna radnica - prof. dr sc. Kristina Urbanc, psihološkinja/ psihoterapeutkinja - Jasenka Pregrad, psihološkinja - dr sc. Lidija Arambašić i psihološkinja - dr sc. Irena Bezić.
Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unapređenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.
Obuka koja je realizivana je zasnovana na modelu razvojno-integrativne supervizije i realizovana je u skladu sa standardima ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). Cilj razvojno-integrativne supervizije jeste razvoj profesionalne kompetentnosti u podržavajućem okruženju koje omogućava praktičarima da integrišu svoje prof iskustvo sa teorijama i zahtjevima svoje prof. uloge, sa jedne strane, i sa svojim osobinama, vrijednostima, osjećanjima, kompetentnostima sa druge strane.
Svaki modul tokom obuke sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijskim dijelom pokrivene su mnoge značajne teme: uvod u superviziju i prvi supervizijski susret; specifičnosti grupne supervizije; etika u superviziji; konstruktivizam u supervizij; učenje u superviziji; uspostavljanje saradničkog odnosa; regulacija emocija; moć i ranjivost; specifičnosti online supervizije; spremnost za promjenu; motivacija i motivacijski intervju; dijaloški svjetonadzor; individualna supervizija; kreativne tehnike; profesionalni stres; supervizija početnika; intervizija; organizacijska supervizija; timska supervizija; krizne intervencije u superviziji; paralelni procesi u superviziji; metodska supervizija; značaj evaluacije.
Praktični odnosno iskustveni dio odnosio se na održavanje praktikuma, vođenje supervizijskih grupa koje se sastoje od stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite, učešće na metasuperviziji tj. u grupnoj superviziji vlastite neposredne prakse, individualno vođenje supervizije, izrada eseja, izradu i odbranu završnog rada.
Edukanti su nakon dva ciklusa obuke (u periodu od 2019. do 2022. godine) uspješno ispunili sve obaveze koje su bile predviđene i ugovorene sa realizatorima edukacije te im je svečano dodijeljen međunarodno priznat sertifikat o završenoj obuci iz oblasti supervizije.
Čestitke našim kolegama Nataši Gospić, Sanji Topalović, Milošu Ristiću, Jasni Đuričić, Biljani Konjević, Bojani Miketić i Violeti Mrkić.
U cilju razvijanja sistema supervizijske podrške i unapređenja stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐨𝐫𝐚 je, uz finansijsku podršku UNICEF Montenegro, pohađalo dva ciklusa obuke „Izgradnja kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za eksternu superviziju. Program obuke su vodile psihološkinja - prof. dr sc. Marina Ajduković, socijalna radnica - prof. dr sc. Kristina Urbanc, psihološkinja/ psihoterapeutkinja - Jasenka Pregrad, psihološkinja - dr sc. Lidija Arambašić i psihološkinja - dr sc. Irena Bezić.
Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unapređenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.
Obuka koja je realizivana je zasnovana na modelu razvojno-integrativne supervizije i realizovana je u skladu sa standardima ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). Cilj razvojno-integrativne supervizije jeste razvoj profesionalne kompetentnosti u podržavajućem okruženju koje omogućava praktičarima da integrišu svoje prof iskustvo sa teorijama i zahtjevima svoje prof. uloge, sa jedne strane, i sa svojim osobinama, vrijednostima, osjećanjima, kompetentnostima sa druge strane.
Svaki modul tokom obuke sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijskim dijelom pokrivene su mnoge značajne teme: uvod u superviziju i prvi supervizijski susret; specifičnosti grupne supervizije; etika u superviziji; konstruktivizam u supervizij; učenje u superviziji; uspostavljanje saradničkog odnosa; regulacija emocija; moć i ranjivost; specifičnosti online supervizije; spremnost za promjenu; motivacija i motivacijski intervju; dijaloški svjetonadzor; individualna supervizija; kreativne tehnike; profesionalni stres; supervizija početnika; intervizija; organizacijska supervizija; timska supervizija; krizne intervencije u superviziji; paralelni procesi u superviziji; metodska supervizija; značaj evaluacije.
Praktični odnosno iskustveni dio odnosio se na održavanje praktikuma, vođenje supervizijskih grupa koje se sastoje od stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite, učešće na metasuperviziji tj. u grupnoj superviziji vlastite neposredne prakse, individualno vođenje supervizije, izrada eseja, izradu i odbranu završnog rada.
Edukanti su nakon dva ciklusa obuke (u periodu od 2019. do 2022. godine) uspješno ispunili sve obaveze koje su bile predviđene i ugovorene sa realizatorima edukacije te im je svečano dodijeljen međunarodno priznat sertifikat o završenoj obuci iz oblasti supervizije.
Čestitke našim kolegama Nataši Gospić, Sanji Topalović, Milošu Ristiću, Jasni Đuričić, Biljani Konjević, Bojani Miketić i Violeti Mrkić.

Dana 11. i 12. aprila 2022. godine smo putem platforme Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu imali priliku da prisustvujemo webinaru „𝐈𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮 – 𝐠𝐝𝐣𝐞 𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐚𝐬? 𝐢 𝐔𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮: 𝐢𝐳𝐚𝐳𝐨𝐯𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐨𝐯đ𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐞“.

Webinar je držala prof. dr. sc. Kristina Urbanc, sa Studijskog centra socijalnog rada, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Neke od tema koje smo pokrili bile su:

 • dosadašnje teorijske spoznaje iskustva iz prakse koja se odnose na primjenu individualnog planiranja u socijalnom radu;
 • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
 • produbljivanje razumijevanja značaja uvažavanja korisničke perspektive i aktivnog sudjelovanja korisnika u postupku individualnog planiranja;
 • rad na osviješćivanju potrebe za promišljanjem i povezivanjem teorijskih, vrijednosnih i iskustvenih resursa socijalnog rada na dobrobit korisnika i stručnjaka vezano uz primjenu individualnog planiranja;
 • primjeri dobre prakse pružanja supervizijske podrške stručnjacima u praksi socijalnog rada s posebnim osvrtom na specifičnosti sprovođenja superivzije na daljinu;
 • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
 • razumijevanje savremenog određenja i vrijednosti supervizije i grupni procesi u superviziji itd.

Tokom webinara učesnici su uzeli aktivno učešće i iznosili svoja viđenja i svoja iskustva. Učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i studenti psihologije. Snimak ovog webinara nalaziće se na platformi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u sekciji webinari te pozivamo sve one koji nisu bili u prilici da slušaju webinar uživo to učine putem naše platforme. Link ka platformi je https://online.zsdzcg.me/index.php. Da bi stručni radnici mogli da pristupe webinaru na platformi potrebno je da imaju korisničko ime i šifru za pristup koje smo poslali direktorima ustanova i centara.

Platforma je kreirana za stručne radnike u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a podržava UNICEF Montenegro.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u petak, 11. marta, održan je okrugli sto na kome je prezentovana Analiza praksi i izmjena i dopuna standarda (za usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu i smještaja u prihvatilištu skloništu).

Analizu je realizovao internacionalni  konsultant Vladan Jovanović. Zadatak Analize bio je definisanje  usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga.

U okviru projekta “Nastavak reforme Sistema socijalne zaštite” koji sprovodi Ministarstvo finansiia i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP-a.organizova je ovaj Okruglu sto kome su prisustvovali članovi radnih grupa koje je formirao Zavod za socijalnu i dječju zastitu. Radne grupe činili su predstavnici Ministarstva finanasija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, UNICEF-a,  Domova starih, Inspekcije socijalne i dječje zaštite, Centara za socijalnu rad, SOS-a  Podgorica i Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za podršku djeci i porodici, Dječjeg doma Mladost, Centra Ljubović, NVO-a Porodični centar Kotor, NVO-a Impuls.

Danas je završena prva od četiri obuke na temu „Korišćenje online alata“ koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć  kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori . Obuci su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad kao i predstavnici ustanova socijalne i dječje zaštite. Fokus obuke stavljen je na korišćenje različitih online alata i njihovu praktičnu primjenu. Svaki od učesnika obuke imao je priliku da praktično primjenjuje novostečene vještine na obuci uz prisustvo trenera i rad jedan na jedan.

Ova kao i naredne tri obuke sprovodi se uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, kroz Regionalni program za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji sprovodi UNICEF a finansijski podržava Evropska unija.

Obavještavamo vas da je u toku formiranje novih grupa za eksternu supervizijsku podršku koju pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Eksterna supervizijska podrška će se sprovoditi po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je svim stručnim radnicima zaposlenima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, bez obzira na radno iskustvo.

Supervizija je oblik specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja, čiji je cilj razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Eksterna supervizija odvijaće se kroz grupni rad . Prvi modul traje 6 mjeseci, a sastanci će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 3 sata.

Takođe, otvorena je mogućnost za pružanje individualne supervizijske podrške, o čemu će se stručni radnici neposredno dogovarati sa supervizorom.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Rok za prijavu je 20.decembar 2021. god.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć UNICEF Montenegro organizovao obuku “Jačanje kompetencija kod zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u Evropi i centralnoj Aziji” na kojoj su predavači stručnjaci i profesori sa Univerziteta Kolumbija u Sjedinjenim američkim državama.

Cilj ove obuke je jačanje stručnih kompetencija stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA). Obuka je osmišljena kako bi se razvile vještine međuljudske komunikacije i angažovanja zajednice tokom procesa prakse socijalnog rada sa djecom, porodicama, grupama i zajednicama. Obuka je dominantno praktična i namijenjena je prvenstveno kao kurs za sticanje osnovnih vještina za profesionalce zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Obuka se u cjelini može koristiti onlajn kao i za direktnu edukaciju licem u lice radi poboljšanja vještina stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Završen je prvi modula obuke u trajanju od pet dana koji su pohađali 14 profesionalaca iz sistema socijalne i dječje zaštite i 2 studenta Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek Psihologija.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon