ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 21.04.2022. - 25.04.2022.

U periodu od 21.04-25.04.2022.godine nije bilo platnog prometa.