ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 04.05.2022. - 08.05.2022.

Za period od 04.05-08.05.2022.godine. nije bilo platnog prometa