ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 23.05.2022. - 29.05.2022.

Za period od 23.05-29.05.2022.godine. nije bilo platnog prometa.