ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 11.07.2022. - 17.07.2022.

Nije bilo platnog prometa za period od 11.07-17.07.2022. godine.