ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 10.10.2022. - 16.10.2022.

Nije bilo platnog prometa za period od 10.10- 16.10.2022. godine.