ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 17.10.2022. - 23.10.2022.

Nije bilo platnog prometa za period od 17.10 - 23.10.2022. godine.