ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 23.01.2023. - 30.01.2023.

Nije bilo platnog prometa za period 23.01.-30.01.2023