ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 20.02.2023. - 26.02.2023.

Nije bilo platnog prometa za period od 20.02 - 26.02.2023. godine.