ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 03.04.2023. - 09.04.2023.

Nije bilo platnog prometa za period od 03.04 - 09.04.2023. godine.