Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 05.06.2023. - 11.06.2023.

14 June 2023

Nije bilo platnog prometa za period od 05.06 - 11.06.2023. godine.