Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 01.05.2023. - 07.05.2023.

09 May 2023

Nije bilo platnog prometa za period od 01.05 - 07.05.2023. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 03.04.2023. - 09.04.2023.

10 April 2023

Nije bilo platnog prometa za period od 03.04 - 09.04.2023. godine.