Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 20.02.2023. - 26.02.2023.

27 February 2023

Nije bilo platnog prometa za period od 20.02 - 26.02.2023. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 23.01.2023. - 30.01.2023.

07 February 2023

Nije bilo platnog prometa za period 23.01.-30.01.2023