Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 17.01.2023. - 22.01.2023.

25 January 2023

Nije bilo platnog prometa za period od 17.01 - 22.01.2023. godine.