Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 24.10.2022. - 30.10.2022.

31 October 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 24.10 - 30.10.2022. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 17.10.2022. - 23.10.2022.

24 October 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 17.10 - 23.10.2022. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 10.10.2022. - 16.10.2022.

18 October 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 10.10- 16.10.2022. godine.