Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 05.09.2022. - 11.09.2022.

12 September 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 05.09-11.09.2022. godine.