Analitičke kartice

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 15.08.2022. - 21.08.2022.

31 August 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 15.08-21.08.2022. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 08.08.2022. - 14.08.2022.

18 August 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 08.08-14.08.2022. godine.

ANALITIČKA KARTICA PLAĆANJA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU ZA PERIOD OD 01.08.2022. - 07.08.2022.

10 August 2022

Nije bilo platnog prometa za period od 01.08-07.08.2022. godine.