Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 11.10. do 17.10.2016. godine