Analitička kartica za period od 15.07 - 19.07 2020. (nije bilo plaćanja)