Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) u navedenom izvještajnom periodu od 12 do 17 jula 2016. godine nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon