Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 15.08. do 22.08.2016. godine