Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 23.08. do 29.08.2016. godine