Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 13.09. do 19.09.2016. godine