Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 20.09. do 26.09.2016. godine