Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 27.09. do 03.10.2016. godine