Mjesec Lista događaja
Datum: utorak, septembar 27, 2022 8:45 - četvrtak, septembar 29, 2022 16:30
Trajanje: 2 Dans, 7 Hours, 45 Minutes

Agenda

Obavještenje

Prijave na obuku se vrše tokom radnog vremena Zavoda.

SOS telefon