Mjesec Lista događaja
Datum: ponedjeljak, septembar 25, 2023 9:30 - utorak, septembar 26, 2023 13:50
Trajanje: 1 Dan, 4 Hours, 20 Minutes
Lokacija: Podgorica

Obavještenje

Agenda

Sva mjesta su popunjena.

Lokacija održavanja obuke je u Podgorici, u Hotelu Signum, u ulici 4. jula br. 62/3, sa početkom u 09:30 časova.

SOS telefon