Datum: ponedjeljak, mart 01, 2021 9:00 - utorak, mart 02, 2021 15:00
Trajanje: 1 Dan, 6 Hours
Kategorije: Trening, obuka, seminar *
Lokacija: Podgorica

pdfSistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda.pdf

 

Obuka će biti u Zavodu.

NVO Impuls organizuje 1. i 2. marta 2021. godine organizujemo još jednu dvodnevnu obuku, po akreditovanom programu „Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda“.
Obuka je namijenjena stručnim radnicima / za 15 stručnih radnika/ centara za socijalni rad kao i zaposlenima kod pružaoca savjetodavno-terapijskih usluga