SOS telefon

SOS telefon

PODGORICA
Mjesec Lista događaja

čet. 1 apr, 2021

OBUKA ZA VOĐENJE EDUKATIVNO-ISKUSTVENIH GRUPA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA

čet. 1 apr, 2021 9:00 - pet. 2 apr, 2021 17:00

 

pdfOBUKA ZA VOĐENJE EDUKATIVNO-ISKUSTVENIH GRUPA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA.pdf

Prva dva dana obuke (01. 04. -02. 04. 2021) će se realizovati Online- putem zoom aplikacije. Imajući u vidu da poslednje sesije treninga podrazumijevaju praktične vježbe, treći dan obuke će se organizovati u kancelariji SOS telefona Podgorica (05.04.2021.).

pet. 2 apr, 2021

OBUKA ZA VOĐENJE EDUKATIVNO-ISKUSTVENIH GRUPA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA

čet. 1 apr, 2021 9:00 - pet. 2 apr, 2021 17:00

 

pdfOBUKA ZA VOĐENJE EDUKATIVNO-ISKUSTVENIH GRUPA ZA ŽENE SA ISKUSTVOM NASILJA.pdf

Prva dva dana obuke (01. 04. -02. 04. 2021) će se realizovati Online- putem zoom aplikacije. Imajući u vidu da poslednje sesije treninga podrazumijevaju praktične vježbe, treći dan obuke će se organizovati u kancelariji SOS telefona Podgorica (05.04.2021.).

čet. 15 apr, 2021

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE

čet. 15 apr, 2021 9:00 - pet. 16 apr, 2021 15:00

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - AGENDA

Obavještavamo vas da će se Nevladino udruženje Impuls organizovati obuku „Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece“. Obuka se sastoji od 2 dvodnevna  modula, ukupno 4 radna dana, a realizuje se po programu koji  je akreditovan rješenjem Zavoda broj 03-3/1 od 11.03.2021.godine.

I modul obuke se održati  15. i 16. aprila,  a II modul 20. i 21. aprila, u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, Podljubović bb,  u skladu sa agendom koja je u  prilogu.

pet. 16 apr, 2021

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE

čet. 15 apr, 2021 9:00 - pet. 16 apr, 2021 15:00

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - AGENDA

Obavještavamo vas da će se Nevladino udruženje Impuls organizovati obuku „Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece“. Obuka se sastoji od 2 dvodnevna  modula, ukupno 4 radna dana, a realizuje se po programu koji  je akreditovan rješenjem Zavoda broj 03-3/1 od 11.03.2021.godine.

I modul obuke se održati  15. i 16. aprila,  a II modul 20. i 21. aprila, u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, Podljubović bb,  u skladu sa agendom koja je u  prilogu.

uto. 20 apr, 2021

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - II MODUL

uto. 20 apr, 2021 9:00 - sri. 21 apr, 2021 15:00

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - AGENDA

Obavještavamo vas da će se Nevladino udruženje Impuls organizovati obuku „Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece“. Obuka se sastoji od 2 dvodnevna  modula, ukupno 4 radna dana, a realizuje se po programu koji  je akreditovan rješenjem Zavoda broj 03-3/1 od 11.03.2021.godine.

I modul obuke se održati  15. i 16. aprila,  a II modul 20. i 21. aprila, u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, Podljubović bb,  u skladu sa agendom koja je u  prilogu.

sri. 21 apr, 2021

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - II MODUL

uto. 20 apr, 2021 9:00 - sri. 21 apr, 2021 15:00

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE - AGENDA

Obavještavamo vas da će se Nevladino udruženje Impuls organizovati obuku „Procjena roditeljskih kapaciteta za potrebe postupka povjeravanja djece“. Obuka se sastoji od 2 dvodnevna  modula, ukupno 4 radna dana, a realizuje se po programu koji  je akreditovan rješenjem Zavoda broj 03-3/1 od 11.03.2021.godine.

I modul obuke se održati  15. i 16. aprila,  a II modul 20. i 21. aprila, u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u Podgorici, Podljubović bb,  u skladu sa agendom koja je u  prilogu.

SOS telefon